21/07/2019 - 17:18

Học sinh Cần Thơ tựu trường vào ngày 19-8-2019 

(CT)- Theo Quyết định Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn của UBND TP Cần Thơ, học sinh từ mầm non đến THPT tựu trường vào ngày 19-8-2019. Riêng khối lớp 9, lớp 12, tựu trường vào ngày 5-8-2019; giáo dục thường xuyên ngày 12-8-2019.

Học sinh Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng nô nức trong ngày khai giảng năm học 2018-2019. 

Trong tuần có ngày tựu trường, các trường học tổ chức tuần lễ sinh hoạt đầu năm theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ; tổ chức khai giảng vào ngày 5-9-2019; riêng giáo dục thường xuyên khai giảng vào ngày 6-9-2019.

Học kỳ I, mầm non bắt đầu từ ngày 9-9-2019 đến 10-1-2020, có ít nhất 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác. Bậc tiểu học từ ngày 26-8-2019 đến ngày 27-12-2019, có ít nhất 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác. Bậc THCS, THPT: từ ngày 12-8-2019 đến 30-12-2019, có ít nhất 19 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác. Giáo dục thường xuyên: từ ngày 19-8-2019 đến 5-1-2020, có ít nhất 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác. 

Học kỳ II, mầm non từ ngày 12-1-2020 đến ngày 22-5-2020, có ít nhất 17 tuần thực học. Bậc tiểu học từ ngày 6-1-2020 đến ngày 22-5-2020, có ít nhất 17 tuần thực học. Bậc THCS, THPT từ ngày 2-1-2020 đến 21-5-2020, có ít nhất 18 tuần thực học. Giáo dục thường xuyên từ ngày 6-1-2020 đến ngày 24-5-2020, có ít nhất 16 tuần thực học. Thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác cho tất cả bậc học.

Tin, ảnh: B.Ng

Chia sẻ bài viết