19/06/2018 - 21:50

Học Bác tính cần, kiệm 

25 năm qua, Thiếu tá Võ Thị Hiệp Thương, nhân viên Văn thư - bảo mật Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố luôn là tấm gương cán bộ thực hiện tốt việc cần, kiệm trong công tác. Chị Thương còn tham mưu hiệu quả cho thủ trưởng Bộ CHQS thành phố trong việc ban hành các văn bản...

Nhiều năm liền Thiếu tá Võ Thị Hiệp Thương được khen thưởng trong phong trào “Thi đua Quyết thắng”.

Hằng ngày, Thiếu tá Võ Thị Hiệp Thương tất bật tiếp nhận văn bản từ các cơ quan, đơn vị gởi đến; các văn bản cần đóng dấu sau khi trình thủ trưởng Bộ CHQS thành phố ký… Bên cạnh đó, chị Thương còn làm tốt vai trò tham mưu trong giải quyết các loại văn bản, đảm bảo linh hoạt, đúng thời gian và hiệu quả cao. Trong đó, chị Thương giúp việc cho thủ trưởng các cấp trong việc đưa hành chính quân sự dần đi vào nền nếp, như: thẩm tra, rà soát, ban hành nhiều loại văn bản theo đúng trình tự quy định; tiếp nhận và luân chuyển các loại công văn, tài liệu, văn kiện kịp thời, chính xác; thường xuyên cập nhật các loại thể thức văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành thành phố…

“Khi có những nội dung chưa rõ, tôi đều liên hệ với các đồng nghiệp đang công tác ở Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 để nắm chắc hơn. Ngành Văn thư – bảo mật là ngành trọng yếu nhưng không có các lớp đào tạo đại học nên tôi đã học tập nâng cao trình độ, học hỏi thêm từ đồng đội để có đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”- chị Thương cho biết.

Là người lính cụ Hồ, chị Thương luôn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với chức trách nhiệm vụ đảm nhiệm, từ đó xác định đúng đắn động cơ, thái độ học tập và làm việc. Với chức trách nhiệm vụ được phân công, chị Thương luôn xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tốt trong phòng gian bảo mật, bảo vệ thông tin nội bộ, bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Chị còn là cán bộ gương mẫu trong thực hiện nền nếp, tác phong người quân nhân, chấp hành nghiêm kỷ luật; thường xuyên hỗ trợ cho đồng nghiệp bộ phận pháp chế thẩm định về mặt pháp lý các văn bản của các cơ quan, đơn vị và triển khai xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Qua đó góp phần đưa công tác hành chính quân sự của lực lượng vũ trang thành phố dần đi vào nền nếp, đảm bảo được an ninh mạng và bí mật quân sự.

2 năm qua, chị Thương được Bộ CHQS thành phố tuyên dương trong phong trào “Thi đua Quyết thắng”, thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trung tá Nguyễn Chí Thạo, Chánh văn phòng Bộ CHQS thành phố nhận xét: “Thiếu tá Võ Thị Hiệp Thương là cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác văn thư - bảo mật giỏi, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ và rất nhiệt tình giúp đỡ đồng chí, đồng đội cũng như tích cực trong các hoạt động văn hóa- văn nghệ. Thiếu tá Thương có phong cách làm việc nhanh nhẹn, khoa học nên nhận và hoàn thành nhiệm vụ do thủ trưởng Bộ CHQS thành phố kịp thời, chính xác”.

Bài, ảnh: ĐỖ VĂN

Chia sẻ bài viết