30/10/2019 - 20:32

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục kịp ra mắt huyện nông thôn mới Thới Lai và Cờ Đỏ trước tháng 6-2020 

(CT)- Ngày 30-10, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm tra, xét công nhận huyện nông thôn mới (NTM) đối với huyện Thới Lai và Cờ Đỏ.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng yêu cầu: Huyện Thới Lai và Cờ Đỏ cần xây dựng kế hoạch chi tiết các phần việc cần phải làm và có phân công cụ thể từ nay cho đến ngày được công nhận huyện NTM. Đồng thời, hoàn chỉnh báo cáo cũng như xây dựng hoàn thiện các tiêu chí theo đóng góp của các thành viên Đoàn thẩm tra.
 
Trong chỉ đạo điều hành, Huyện ủy, UBND huyện Thới Lai và Cờ Đỏ đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền để người dân hiểu và cùng tham gia xây dựng NTM. Các sở, ban ngành căn cứ theo tiêu chí thuộc ngành hướng dẫn, hỗ trợ địa phương hoàn thiện theo quy định. Văn phòng Điều phối NTM thành phố hướng dẫn 2 huyện hoàn thành hồ sơ, thủ tục và quy trình công nhận huyện NTM theo đúng quy định. Phấn đấu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Trung ương xét đạt chuẩn huyện NTM vào tháng 12-2019 và ra mắt huyện NTM trước tháng 6-2020…
 
Qua gần 9 năm xây dựng NTM, đến nay huyện Thới Lai hoàn thành 12/12 xã đạt chuẩn NTM. Tổng vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn huyện gần 2.744 tỉ đồng. Theo đó, hệ thống giao thông, thủy lợi được đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân; 31/41 trường học đạt chuẩn theo quy định; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,64%...
 
Đối với huyện Cờ Đỏ, 9/9 xã đã đạt chuẩn NTM. Huyện đã huy động tổng kinh phí  gần 5.819 tỉ đồng xây dựng NTM.  Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,03%; hệ thống điện, đường, trường, trạm từng bước xây dựng hoàn thiện… Qua rà soát, huyện Thới Lai và Cờ Đỏ cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí, đủ điều kiện đề nghị Trung ương xem xét đạt chuẩn huyện NTM năm 2019.
 
Qua báo cáo kết quả xây dựng huyện NTM của Thới Lai và Cờ Đỏ, các thành viên trong Đoàn thẩm tra của thành phố đã đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung: 2 huyện cần quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống nhà văn hóa xã, ấp và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại địa phương; cập nhật, bổ sung các số liệu theo đúng quy định; rà soát lại các tiêu chí có kế hoạch nâng chất; xây dựng cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp…

 

 Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết