26/04/2011 - 08:30

Hoàn thành tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào

Ngày 25-4, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapư (Lào) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào (đoạn qua tỉnh Kon Tum - Attapư). Đại diện lãnh đạo 2 tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Attapư (Lào) đã ký kết biên bản xác nhận thành quả công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào (đoạn qua tỉnh Kon Tum - Attapư). Hai tỉnh đã phối hợp xác định vị trí và xây dựng hoàn thành 33/33 cột mốc từ số 760 - 792, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Chất lượng công trình cột mốc được hai bên giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo theo tiêu chuẩn được Việt Nam - Lào thống nhất. Lãnh đạo hai tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng và nhân dân 2 bên biên giới có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn đường biên giới, cột mốc đi qua giữa 2 tỉnh.

Tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapư có chung đường biên giới dài trên 70km với địa hình phức tạp, núi cao, rừng rậm. Nhiều vị trí mốc giới nằm ở độ cao trên 1.000m, có cột mốc nằm ở độ cao trên 2.000m. Việc hoàn thành cột mốc góp phần vun đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt sẵn có giữa Đảng và nhân dân hai nước nói chung, tỉnh Kon Tum -Attapư nói riêng.

SỸ THẮNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết