30/08/2016 - 21:36

Hỗ trợ doanh nghiệp ngành du lịch phát triển

(CT)- Đó là yêu cầu của Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ đối với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các sở ban ngành có liên quan theo công văn số 3419/UBND-KGVX.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất lồng ghép trong các kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn, tránh trùng lắp, chồng chéo, hạn chế tối đa tình trạng có quá nhiều đoàn đến thanh tra cùng một nội dung và thời gian làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền; hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động du lịch; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch. Song song đó, Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ đề nghị Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn. Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn, khắc phục yếu kém, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh phát triển du lịch tại địa phương trong thời gian tới.

P.V

Chia sẻ bài viết