04/02/2023 - 08:13

Hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn cho trẻ em 

Bài, ảnh: MAI THY 

Năm 2023, một trong những hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ quan tâm tổ chức là phòng, tránh tai nạn thương tích, giáo dục kỹ năng sống, tự vệ bản thân cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại trung tâm và cộng đồng. Trên cơ sở nhân rộng và nâng cao chất lượng mô hình Câu lạc bộ (CLB) Tuổi hồng trong trường học, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em tại Trung tâm, Trung tâm chú trọng lồng ghép tuyên truyền, giáo dục trẻ em các vấn đề liên quan phòng, tránh tai nạn thương tích, chấp hành quy định pháp luật về giao thông đường bộ. 

Buổi sinh hoạt chuyên đề ATGT cho hội viên CLB Tuổi hồng Trường Long, huyện Phong Ðiền.

Năm 2022, trong tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích, Trung tâm chú trọng trang bị kiến thức về phòng, tránh tai nạn giao thông. Trung tâm phối hợp các trường học, ngành, đoàn thể tổ chức sinh hoạt chuyên đề về an toàn giao thông (ATGT) cho trẻ em tại Trung tâm và hội viên CLB Tuổi hồng. Qua các buổi sinh hoạt chuyên đề cho trẻ em tại Trung tâm, đại diện Ban ATGT thành phố hướng dẫn về tham gia giao thông đúng quy định, như: chấp hành các tín hiệu giao thông; không băng ngang dải phân cách; không đi bộ, đùa giỡn dưới lòng đường; khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, các em phải đội nón bảo hiểm; không đi sai làn đường; phần đường.

Ngoài ra, Trung tâm hỗ trợ gần 60.000 bộ tài liệu truyền thông; 29 buổi sinh hoạt chuyên đề về Luật Trẻ em, phòng, tránh tai nạn thương tích; 101 buổi sinh hoạt định kỳ cho hội viên các CLB Tuổi hồng để lồng ghép trang bị kiến thức về ATGT như: Luật Giao thông đường bộ, quy định xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm pháp luật về giao thông; các kỹ năng cần thiết đối với tuổi vị thành niên. Theo Ban Chủ nhiệm CLB Tuổi hồng Thường Thạnh, quận Cái Răng, CLB thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành tốt pháp luật; phòng, tránh tai nạn thương tích, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho hội viên, giúp các em hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn đối với bản thân và người cùng lưu thông.

Chia sẻ bài viết