28/12/2015 - 21:26

Hiểu đúng về đăng ký bảo hiểm y tế tại TP Cần Thơ trong năm mới 2016

Theo quy định của Trung ương, năm 2016 TP Cần Thơ phải có độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt tỷ lệ 73% dân số, tăng 3% so với năm 2015. Số lượng người tham gia BHYT nhiều hơn, đồng thời Luật BHYT sửa đổi cũng có nhiều quy định mới, mang tính mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh cho người dân. Sở Y tế TP Cần Thơ và Bảo hiểm xã hội thành phố vừa có cuộc họp thống nhất nhiều vấn đề nhằm thực hiện tốt chính sách BHYT trong năm mới 2016, như sau:

* Thông tuyến khám chữa bệnh BHYT ban đầu:

Năm 2015, người tham gia BHYT, đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế nào thì phải khám bệnh ngoại trú tại cơ sở y tế đó, nếu khám bệnh ngoại trú trái tuyến sẽ mất quyền lợi thanh toán BHYT. Năm 2016, Trung ương bãi bỏ quy định này, thực hiện thông tuyến, như sau: người tham gia BHYT được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là trạm y tế hoặc tại phòng khám đa khoa hoặc tại bệnh viện đa khoa của quận/huyện (trong phạm vi của tỉnh/thành phố) phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú.

* Quận Ninh Kiều: chưa có Bệnh viện đa khoa của quận, hai cơ sở y tế là Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ (ở đường Châu Văn Liêm, phường An Lạc) là bệnh viện Hạng I tuyến thành phố và Trung tâm Chẩn đoán Y khoa thành phố ở đường Trần Bình Trọng (hẻm Thời Trang), nay đã chuyển đổi thành Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ. Năm 2016, hai đơn vị này sẽ tiếp nhận đối tượng đăng ký BHYT như sau: Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sẽ tiếp nhận đối tượng người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên; đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của thành phố; những người trong năm 2015 đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện này và nhân viên y tế của bệnh viện. Bệnh viện Tim Mạch TP Cần Thơ là bệnh viện chuyên khoa có các phòng khám đa khoa, vẫn thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận tất cả các đối tượng có thẻ BHYT trên địa bàn quận Ninh Kiều; hoặc những người ở nơi khác nhưng trong năm 2015 đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại đây và nhân viên y tế tại bệnh viện.

* Trẻ em dưới 15 tuổi: được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế phường hoặc Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

* Các đơn vị trực thuộc Trung ương và quân đội:

- BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ là bệnh viện tuyến Trung ương, hạng I: tiếp nhận đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của thành phố, người từ đủ 80 tuổi trở lên; nhân viên y tế tại bệnh viện.

 Cấp thuốc cho bệnh nhân BHYT tại Bệnh viện Tim mạch thành phố (trước đây là Trung tâm Chẩn đoán Y khoa thành phố). 

- Bệnh viện Trường Đại học y dược Cần Thơ là bệnh viện tuyến thành phố, hạng II: tiếp nhận đối tượng người có công với cách mạng; người từ đủ 80 tuổi trở lên; đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của thành phố; nhân viên y tế, cán bộ, viên chức, học sinh sinh viên tại trường và bệnh viện.

- Bệnh viện Quân y 121 là bệnh viện Hạng I: tiếp nhận đối tượng người có công với cách mạng; người từ đủ 80 tuổi trở lên; người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu, nhân viên làm việc tại bệnh viện và thân nhân của người công tác trong quân đội.

* Các bệnh viện ngoài công lập từ Hạng II trở lên:

- Bệnh viện Quốc tế Phương Châu: tuyến thành phố, tương đương bệnh viện hạng II, được tiếp nhận tất cả các đối tượng có nhu cầu tham gia BHYT trên địa bàn quận Ninh Kiều.

- Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long: tuyến thành phố, tương đương bệnh viện hạng II, được tiếp nhận tất cả các đối tượng có nhu cầu tham gia BHYT trên địa bàn quận Cái Răng.

Trường hợp người dân, cơ quan, đơn vị và các tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ có nhu cầu đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại các bệnh viện từ tuyến thành phố trở lên ngoài các hướng dẫn nêu trên, Bảo hiểm xã hội thành phố hoặc Sở Y tế xem xét tình hình thực tế khả năng tiếp nhận thẻ BHYT của các cơ sở khám, chữa bệnh và nhu cầu khám, chữa bệnh phù hợp để thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT. Lưu ý: Người tham gia BHYT nếu đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện tuyến thành phố trở lên, nếu khám bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện trở xuống sẽ không được hưởng quyền lợi thông tuyến BHYT.

*Quy định về chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT:

Từ 1-1-2016, người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế của TP Cần Thơ, được chuyển tuyến đến bệnh viện quận, huyện và Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố (trong trường hợp bệnh viện quận, huyện không có khoa y học cổ truyền) là đúng tuyến.

Trường hợp cấp cứu: Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án. Sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã tiếp nhận cấp cứu hoặc được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều trị ổn định. Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn (người bệnh được thanh toán BHYT).

Ngoài ra những trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đi công tác, học tập, làm việc lưu động hoặc tạm trú dưới 12 tháng tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa phương đó tương đương với tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT. Trường hợp địa phương đó không có cơ sở y tế tương đương thì người tham gia BHYT được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có tổ chức khám, chữa bệnh BHYT.

* Sử dụng Giấy chuyển tuyến đối với người bệnh có thẻ BHYT:

- Trường hợp người bệnh được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì chỉ cần Giấy chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trực tiếp chuyển người bệnh đi.

- Trường hợp người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT, sau đó được chuyển tiếp đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì chỉ cần Giấy chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trực tiếp chuyển người bệnh.

- Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký. Thời gian sử dụng có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 trong năm đó. Trường hợp đến hết ngày 31 - 12 của năm đó mà người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị nội trú đó.

-Cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm hẹn người bệnh đến khám nhằm đảm bảo quá trình điều trị được liên tục.

* Sử dụng giấy hẹn khám lại:

Mỗi Giấy hẹn khám lại chỉ sử dụng một lần theo thời gian ghi trong giấy. Mẫu giấy được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. Thời gian người bệnh đến khám trễ tối đa không quá ba ngày so với ngày hẹn tái khám.

* Trường hợp các bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế, bệnh viện chuyên khoa có phòng khám đa khoa: được phân bổ thẻ BHYT ban đầu nhưng vì lý do khách quan chưa triển khai một số lĩnh vực chuyên khoa thì được chuyển trực tiếp người bệnh đến cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thực hiện được các lĩnh vực chuyên môn này hoặc hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT khác để tổ chức khám và điều trị cho người bệnh. Các hợp đồng này phải được thông báo đến BHXH để làm cơ sở thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Đình Khôi (lược ghi)

Chia sẻ bài viết