22/04/2014 - 22:03

HĐND quận Thốt Nốt giám sát hoạt động của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận

(CT)- Thường trực HĐND quận Thốt Nốt vừa tiến hành giám sát hoạt động của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Thốt Nốt.

Theo báo cáo của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận Thốt Nốt, từ đầu năm đến nay, phòng đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, giải quyết việc làm cho 1.150 lao động; cấp phát quà Tết cho 919 đối tượng chính sách với số tiền trên 340 triệu đồng; chi trả lương cho 303 đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 400 triệu đồng; bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng; cấp quà Tết và thẻ bảo hiểm y tế cho 6.685 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền trên 3,6 tỉ đồng; phối hợp với UBND các phường tặng quà cho 2.678 hộ nghèo và cận nghèo với số tiền trên 900 triệu đồng; cấp 2.832 giấy chứng nhận hộ nghèo và cận nghèo;…  Bên cạnh những kết quả đạt được, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận gặp một số hạn chế trong công tác tham mưu và xây dựng kế hoạch; một vài phường tổ chức chọn điểm và cấp phát quà còn chậm; một số hộ đi làm ăn xa nên khó khăn khi cấp quà trực tiếp;…

Qua giám sát, Thường trực HĐND quận Thốt Nốt đánh giá cao những nỗ lực của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận trong công tác giải quyết việc làm và công tác chăm lo cho các gia đình chính sách và các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận. Đoàn cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận và hứa sẽ chuyển đến UBND quận, các ngành, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết