02/12/2012 - 08:18

Góp ý dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

Sáng 1-12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Dự và tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Điều lệ Công đoàn có đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các ban của Đảng và các nhà khoa học.

Các đại biểu, nhà khoa học tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận, góp ý vào một số vấn đề của Điều lệ như: bố cục, hình thức của Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); lời nói đầu của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tên gọi của Cơ quan Trung ương, Công đoàn cấp tỉnh, huyện, Công đoàn trong các Tổng công ty, Tập đoàn. Các đại biểu cũng đã góp ý về nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn các cấp; quyền, nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn và nhiệm vụ, quyền của cán bộ công đoàn; thành lập Công đoàn cơ sở của Công đoàn cấp trên và người lao động; nhiệm vụ, quyền hạn chung của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Đây là những nội dung cơ sở quan trọng để bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Điều lệ Công đoàn sửa đổi, bổ sung trình ra Đại hội XI Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra trong tháng 7-2013.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Chia sẻ bài viết