12/10/2020 - 08:54

Góp phần nhân lên sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo 

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, thời gian qua, Quân chủng Hải quân đã thường xuyên nâng cao chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; qua đó, vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các lực lượng, vừa góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các đồng chí báo cáo viên của Học viên Hải quân tham gia tuyên truyền biển, đảo tại Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền (Khánh Hòa). Ảnh: Hoàng Thanh. 

Có mặt tại buổi hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Chủ quyền biển, đảo” do Học viện Hải quân (Quân chủng Hải quân) tổ chức tại Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa sâu sắc của những hoạt động tuyên truyền biển, đảo. Tại buổi ngoại khóa, các báo cáo viên của Học viện Hải quân đã giới thiệu về tình hình biển, đảo hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân chủng Hải quân, Học viện Hải quân và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho Quân chủng. Thông qua các buổi tuyên truyền đã giúp tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa Học viện và Trường THCS Ngô Quyền; đồng thời góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển, đảo, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho các học sinh nhà trường nói riêng và của thế hệ trẻ nói chung…

Tìm hiểu được biết, cùng với Học viện Hải quân, những năm gần đây, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Theo đó, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Quân chủng Hải quân đã phát huy tốt vai trò làm nòng cốt, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo với các tỉnh, thành phố, cơ quan Trung ương và cơ quan báo chí. Đến nay, Quân chủng Hải quân đã ký kết và triển khai thành nền nếp chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với 63 tỉnh, thành phố và 15 cơ quan Trung ương, cơ quan báo chí.

Trên cơ sở phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân chủng Hải quân trong phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo đã luôn bám sát thực tiễn, được triển khai tích cực, chủ động ở nhiều cấp, nhiều ngành, với nhiều lực lượng tham gia. Phạm vi, đối tượng tuyên truyền liên tục được mở rộng, nhất là với cán bộ và nhân dân các địa phương, ngư dân sinh sống và lao động trên biển, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Việc tuyên truyền diễn ra cả trên đất liền, biên giới, biển, đảo. Từ năm 2010 đến nay, bình quân hàng năm Quân chủng Hải quân cử hơn 1.000 lượt báo cáo viên trực tiếp tuyên truyền cho hơn 200.000 lượt cán bộ và nhân dân các địa phương. Nội dung tuyên truyền ngày càng phong phú, có chiều sâu, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, hiệu quả và luôn được đổi mới. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh hình thức tuyên truyền miệng, qua báo chí, trực quan; kết hợp tuyên truyền biển, đảo với tổ chức nhiều phong trào hành động thiết thực, như: “Cả nước vì Trường Sa - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”, “Phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo”...

 Cán bộ Lữ đoàn 147 Hải quân tổ chức hoạt động tuyên truyền về biển, đảo tới học sinh    Trường THPT Sông Lô (Tuyên Quang). Ảnh: Huy Hoàng.

Thực tế cho thấy, thông qua công tác phối hợp tuyên truyền, đã kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo; lịch sử hình thành và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Đồng thời, làm rõ kết quả hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam, góp phần tạo sự đồng thuận với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết những vấn đề phức tạp ở Biển Đông, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc. Em Đinh Trung Thành, học sinh trường THPT Sông Lô, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) cho biết: “Đối với những học sinh miền núi như chúng em, những hoạt động tuyên truyền của Lữ đoàn 147 Hải quân thực sự có rất nhiều ý nghĩa. Vì thông qua các hoạt động đó, chúng em có cơ hội hiểu nhiều hơn về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và trách nhiệm của tuổi trẻ trong giữ gìn, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng đó”.

Cùng với đó, với việc thực hiện đa dạng các hình thức hoạt động, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo của Quân chủng Hải quân còn là cơ sở giúp cho cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, nắm bắt tình hình thực tiễn, những diễn biến trên Biển Đông phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về biển, đảo nói chung và hoạt động tuyên truyền biển, đảo nói riêng. Đồng thời, thông qua công tác phối hợp tuyên truyền, Quân đội, Quân chủng Hải quân cũng có điều kiện huy động được nguồn lực quan trọng xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; có điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, vươn khơi bám biển; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai... tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong tình hình mới.

Theo dự báo, thời gian tới “tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền ranh giới biển và sự bất đồng giữa các nước tại Biển Đông” (1). Do đó, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đang đặt ra yêu cầu hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bám sát yêu cầu này, Quân chủng Hải quân sẽ tăng cường phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong đó, trọng tâm là mở rộng đối tượng, phạm vi tuyên truyền, đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng; chủ động nghiên cứu những vấn đề nảy sinh, bất cập trong công tác phối hợp tuyên truyền; tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng hoàn thiện cơ chế phối hợp tuyên truyền biển, đảo trong toàn quân; quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền biển, đảo... Đây là cơ sở để phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đáp ứng tốt yêu cầu sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

--------------------

Tài liệu tham khảo:

(1). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2018, tr. 80-81.

Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ bài viết