24/02/2015 - 08:45

Giải pháp tích cực quản lý tài nguyên và môi trường

Năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ tập trung thực hiện tốt Luật Đất đai năm 2013, thực hiện tốt các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, đấu giá các khu công nghiệp… Với kết quả trên không chỉ góp phần tạo nguồn thu ngân sách cho thành phố mà còn góp phần tạo tiền đề thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch của ngành TN&MT trong năm 2015.

* Hiệu quả

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, cho biết: Năm 2014, Sở TN&MT thành phố tập trung thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015). Đến nay, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 9 quận, huyện đã hoàn thành vượt tiến độ quy định. Đây chính là cơ sở pháp lý để thực hiện thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai. Song song đó, Sở cũng sớm hoàn thành xây dựng bảng giá đất năm 2015 (thời kỳ ổn định 5 năm); kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm của Trung ương và thành phố, như: dự án Trung tâm văn hóa Tây Đô, kè sông Cần Thơ, khách sạn Mường Thanh… Riêng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tính lũy kế đến ngày 15-12-2014, toàn thành phố đã cấp được trên 137.600 ha, đạt hơn 99,7%. Trong đó, huyện Thới Lai đạt tỷ lệ cao khoảng 99,99% và quận Ô Môn đạt 99,93%. Công tác tổ chức thu hồi đạt 100% đối với diện tích từ 5 đến 10% quỹ đất đủ điều kiện thu hồi tại các dự án khu dân cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án…

Năm 2014, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND thành phố cấp 18 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Đồng thời, tham mưu cho thành phố ban hành quy định mới về quản lý hoạt động khai thác khoáng sản phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và chống thất thoát tài nguyên. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp tính tiền thuê mặt nước. Ngoài ra, Sở còn tăng cường chỉ đạo hoạt động bảo vệ môi trường, tiến hành kiểm tra khoảng 103 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là chú trọng các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường bị người dân phản ánh. Ngoài ra, sở còn đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc, cơ sở gây ô nhiễm môi trường; công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tranh chấp được tăng cường…

Đồng chí Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bìa trái) cùng lãnh đạo các ngành hữu quan thành phố kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 91 (đoạn từ km 7 đến km 14).  

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành TN&MT cũng đang gặp không ít những khó khăn trở ngại, như: nhiều văn bản quy phạm pháp luật ngành TN&MT chưa ban hành kịp thời nên quá trình thực hiện địa phương cũng còn gặp khó khăn, một số quận, huyện chưa hoàn chỉnh hệ thống bản đồ địa chính 3 cấp nên việc theo dõi cập nhật, chỉnh lý biến động gặp nhiều khó khăn… Bà Ngô Tố Linh, Phó Trưởng Phòng TN&MT quận Cái Răng, cho biết: Việc quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của quận đến nay chưa được phê duyệt làm ảnh hưởng đến hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, một số dự án có quyết định quy hoạch đất đã lâu nhưng công tác giải phóng mặt bằng rất chậm, như: khu công nghiệp Hưng Phú 1, 2…; một số dự án đã giải phóng mặt bằng xong nhưng chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng hoặc nợ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước gây ảnh hưởng đến công tác cấp giấy cho dân; tình hình ô nhiễm môi trường tại các kênh rạch vẫn còn tồn tại… Theo bà Ngô Tố Linh, Phó Trưởng Phòng TN&MT quận Cái Răng, để gỡ khó cho các dự án đã giải phóng mặt bằng xong, các ngành hữu quan thành phố cần đôn đốc chủ đầu tư sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng để tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo đúng quy định, nhất là tại các khu tái định cư; rà soát thu hồi các dự án chậm triển khai; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm; kiểm tra việc khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; tập huấn kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ về môi trường, thanh tra, kiểm tra để tăng cường nghiệp vụ cho cán bộ các quận, huyện, góp phần đáp ứng công tác quản lý và bảo vệ môi trường.

* Triển khai nhiều giải pháp trọng tâm

Năm 2015, Sở TN&MT tham mưu và trình UBND thành phố phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch năm 2015 cấp huyện; hướng dẫn các địa phương lập danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2016; rà soát bổ sung bảng giá đất năm 2015 (thời kỳ ổn định 5 năm). Tổ chức rà soát, điều tra bổ sung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử đất cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối năm 2016-2020 của thành phố. Đẩy mạnh công tác thẩm định và thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố… Phối hợp với ngành thuế rà soát đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp, góp phần tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước cho thành phố.

Mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác TN&MT năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015, đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng: Năm 2014, Sở TN&MT đã được nhiều kết quả trọng tâm, như: Triển khai thực hiện tốt Luật Đất đai năm 2013; tập trung tốt cho công tác bồi thường, tái định cư, nhất là đối với các dự án trọng điểm trong lĩnh vực giao thông, như: công trình cầu Vàm Cống, quốc lộ 91… trên địa bàn thành phố; đạt hiệu quả cao trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu… Để phát huy hiệu quả đạt được, năm 2015 Sở TN& MT tập trung tháo gỡ những tồn tại khó khăn của doanh nghiệp về lĩnh vực môi trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… Ngoài ra, cần tập trung thực hiện tốt các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên nước đối với các khu công nghiệp và các tổ chức thực hiện dự án đầu tư khu đô thị; thực hiện tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền những quy định của pháp luật về bảo vệ TN&MT cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Song song đó, cần nhanh chóng thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Trung tâm khai thác quỹ đất 1 cấp… góp phần đưa công tác quản lý TN&MT trên địa bàn thành phố tiếp tục đạt được những kết quả cao trong năm 2015.

Bài, ảnh: M.Hoa

Chia sẻ bài viết