24/03/2023 - 20:53

Giải ngân vốn đầu tư công chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn 

(CT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23-3-2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo TP Cần Thơ khảo sát công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, Dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ quan điểm, định hướng chỉ đạo điều hành, xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành; thực hiện điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Theo đó, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2023, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổng hợp các dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Ðồng thời, đề xuất phương án xử lý đối với vốn ngân sách Trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương nhưng không thể giao chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án theo quy định. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư phối hợp Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều hòa linh hoạt vốn giữa chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn của chương trình trong năm 2023.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc phát sinh liên quan đến quy trình cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất, sỏi cho dự án đầu tư công, bảo đảm nhanh, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Ðẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đánh giá tài nguyên khoáng sản phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng ÐBSCL, để có kết quả đánh giá vào cuối năm 2023. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính giải quyết những vướng mắc trong định giá đất, thu tiền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công...

Về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư công theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy trình thủ tục đàm phán, ký kết Hiệp định, rút vốn, giải ngân của các dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài triển khai trong năm 2023 theo từng nhóm nhà tài trợ.

Chỉ thị cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Ðối với các địa phương tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, công tác dân vận kịp thời, đúng quy định, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, không để xảy ra khiếu kiện, phát sinh thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Về chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25-3 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 31/2022/NÐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; dự kiến khả năng thực hiện, số tiền có thể giải ngân đến hết thời hạn của chương trình, phương án đối với số tiền còn lại không sử dụng hết. Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án dự kiến bố trí từ nguồn chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo theo tiến độ yêu cầu.

Ðối với việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chương trình tại các bộ, địa phương. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát danh mục các dự án đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, bảo đảm trọng tâm trọng điểm, dứt khoát không dàn trải, manh mún trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết