04/06/2019 - 14:22

Gần 87,5% lao động có việc làm sau đào tạo nghề 

Thời gian qua, công tác đào tạo nghề được tỉnh Long An rất quan tâm, đặc biệt là những ngành nghề gắn với sản xuất nông nghiệp, dịch vụ.

Nghề cơ khí sửa chữa máy móc đang được nhiều thanh niên theo học

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, trong 3 năm (2016 - 2018), toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề cho 63.035/60.440 lao động, đạt 104,3% kế hoạch. Trong đó, 1.439 cao đẳng, 6.075 trung cấp, 13.105 sơ cấp, 27.033 thường xuyên dưới 3 tháng và 15.383 đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Số sinh viên, học sinh, học viên tốt nghiệp là 54.763 người. Trong đó, 519 cao đẳng, 2.895 trung cấp, 35.966 sơ cấp, thường xuyên dưới 3 tháng và 15.383 đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Số người tốt nghiệp có việc làm là 47.914/54.763 người. 87,49% lao động có việc làm sau đào tạo.

Các nghề phi nông nghiệp triển khai có hiệu quả cho lực lượng thanh niên nông thôn như nghề hàn, cắt gọt kim loại, sửa chữa thiết bị may, may công nghiệp; nghề đan giỏ nhựa, làm hoa vải phù hợp cho lao động nữ tại hộ gia đình. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, những nghề điển hình đem lại hiệu quả ở địa phương: Kỹ thuật trồng thanh long theo VietGAP ở huyện Châu Thành và Tân Trụ, kỹ thuật trồng chanh ở huyện Bến Lức, kỹ thuật trồng nấm rơm ở thị xã Kiến Tường và huyện Đức Huệ, kỹ thuật trồng rau an toàn ở huyện Cần Đước và Cần Giuộc, kỹ thuật chăn nôi bò thịt ở huyện Đức Hoà và Đức Huệ,... 

Hiện nay, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp các địa phương triển khai thực hiện thí điểm 5 mô hình đào tạo nghề nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TP.Tân An, các huyện Tân Trụ, Đức Huệ, Tân Hưng và Cần Giuộc.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An, trong tháng 5/2019, các cơ sở đào tạo trong tỉnh tuyển sinh đào tạo 2.735 lao động. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tuyển sinh đào tạo 7.093/22.321 lao động, đạt 31,78% kế hoạch. Trong đó, có 18 cao đẳng, 31 trung cấp, 2.068 sơ cấp, 4.580 thường xuyên dưới 3 tháng và 396 đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Ước 6 tháng năm 2019, tuyển sinh đào tạo 11.271/22.321 lao động, đạt 50,49% kế hoạch. Trong đó có100 cao đẳng, 300 trung cấp, 3.100 sơ cấp, thường xuyên dưới 3 tháng 7.771.

Theo Báo Long An

Chia sẻ bài viết