05/04/2018 - 09:06

Gần 56% doanh nghiệp ngành chế biến kỳ vọng kinh doanh sẽ khởi sắc hơn

(CT)-Theo kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I-2018 của Tổng cục Thống kê, có 55,7% DN tham gia cuộc điều tra dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý II-2018 sẽ tốt lên.

Cụ thể, dự báo quý II-2018, có 89,6% DN lạc quan cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh của DN tốt lên và giữ ổn định so với quý I-2018 (55,7% DN dự báo tốt lên; 33,9% dự báo ổn định), chỉ có 10,4% DN dự báo tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn hơn. Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài có 91,8% DN dự báo tình hình sản xuất kinh doanh tốt lên và giữ ổn định ở quý II-2018; khu vực DN ngoài nhà nước có 88,8% và khu vực DN ngoài nhà nước với tỷ lệ 88,6% DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II-2018 tốt lên và giữ ổn định.

Ngoài ra, có 75,4% số DN ngành chế biến, chế tạo cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh quý I-2018 của DN tốt lên và giữ ổn định so với quý IV-2017 (33% DN đánh giá tốt lên; 42,4% DN đánh giá giữ ổn định), trong khi có 24,6 % DN cho rằng sản xuất kinh doanh khó khăn hơn. Tính cạnh tranh của hàng trong nước vẫn là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN khi có tới 60,4% DN cho rằng yếu tố này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất  kinh doanh của DN; có 46,3% DN cho rằng nhu cầu thị trường trong nước vẫn còn thấp; có 31,5% DN cho rằng khó khăn về tài chính; 31,5% DN cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển sản xuất kinh doanh của DN; 27,4% DN cho rằng lãi suất vay vốn cao; có 25,7% DN cho rằng thiếu nguyên, nhiên, vật liệu ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của DN; 23,6% cho rằng thiết bị công nghệ lạc hậu; có 21,9% DN đánh giá tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao... 

Cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hằng quý ngành chế biến, chế tạo bao gồm  6.500 DN được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành chế biến, chế tạo và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng số DN thực tế đã trả lời trong kỳ điều tra quý I-2018 đạt 90%.

LINH CHI

Chia sẻ bài viết