15/08/2020 - 18:26

Đưa phong trào thi đua đi vào thực chất 

Giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua yêu nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ được phát động sâu rộng với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú. Các phong trào bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời gắn với chuyên môn, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua góp phần hoàn thành các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. 

Đa dạng các phong trào

Hằng năm, căn cứ vào chương trình, nhiệm vụ công tác do Bộ LÐ-TB&XH và UBND thành phố giao, Sở LÐ-TB&XH thành phố phát động nhiều phong trào, đợt thi đua cao điểm cụ thể và thiết thực. Từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở cụ thể hóa kế hoạch thực hiện phong trào thi đua của mình với các nội dung, hình thức và biện pháp cụ thể, sát hợp, đạt hiệu quả cao. Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành và chủ đề năm của TP Cần Thơ, Sở xác định chủ đề thi đua hằng năm. Tại Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở LÐ-TB&XH giai đoạn 2020-2025 (diễn ra vào tháng 5-2020), ông Châu Hồng Thái - Phó Giám đốc Sở LÐ-TB&XH thành phố, chia sẻ: “Ngành LÐ-TB&XH quản lý nhiều lĩnh vực, từ đối tượng chính sách, người có công, bảo trợ trẻ em đến công tác giáo dục nghề nghiệp. Việc phát động thi đua của ngành bám sát nhiệm vụ chính trị, sát hợp với từng lĩnh vực”. Theo đó, việc phát động và ký kết giao ước giữa 3 cụm thi đua theo đặc thù nhiệm vụ của từng cụm, gồm: cụm các phòng chuyên môn thuộc khối Văn phòng Sở; cụm các đơn vị trực thuộc Sở; cụm các Phòng LÐ-TB&XH quận, huyện.

Bên cạnh phong trào thi đua thường xuyên, Sở phát động nhiều phong trào nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ của toàn ngành. Tiêu biểu là các phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới” và thi đua đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải cách hành chính… Nhờ phát động thi đua thường xuyên và trên các lĩnh vực, Sở LÐ-TB&XH đã đạt được nhiều thành tích cao trong công tác chuyên môn và các phong trào thi đua chuyên đề do thành phố và Bộ LÐ-TB&XH phát động. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lĩnh vực chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục được quan tâm. Kết quả, đã vận động xây dựng và sửa chữa 1.712 căn nhà tình nghĩa, tham mưu tặng và truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 180 Mẹ. Lĩnh vực lao động - việc làm, đã giải quyết việc làm cho 315.470 người, cung ứng và tạo điều kiện cho lao động đi làm việc ở nước ngoài cho 1.151 người. Công tác giáo dục nghề nghiệp được quan tâm, bình quân mỗi năm hơn 4.000 lao động được đào tạo nghề miễn phí.

Ðặc biệt, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020, đạt nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, đã giúp hàng chục ngàn hộ nghèo cải thiện mức sống, từng bước tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, vươn lên thoát nghèo. Cụ thể, đầu giai đoạn 2015-2016 thành phố có 16.165 hộ nghèo, chiếm 5,12% hộ dân; đến nay, có 13.834 hộ vươn lên vượt chuẩn, thoát nghèo, giảm số hộ nghèo toàn thành phố xuống còn 2.041 hộ, chiếm 0,66% hộ dân (đạt 111,3% so mục tiêu chương trình đề ra).

Hoa thơm trong “vườn” thi đua

Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng cũng được chú trọng, kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Giai đoạn 2015-2019,  trên 85% công chức, viên chức, người lao động của ngành được khen thưởng thường xuyên. Sở đã đề nghị Bộ LÐ-TB&XH tặng 187 Kỷ niệm chương để động viên các cá nhân trong và ngoài ngành có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành LÐ-TB&XH.

Anh Ðặng Anh Thư, Kế toán viên Phòng Hành chính, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ, là một trong những điển hình đạt thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua. 5 năm liên tiếp (2015-2019) anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2017, được Bộ trưởng Bộ LÐ-TB&XH tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội; Bằng khen của Bộ trưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2008-2018.

Anh Thư cũng là “cây sáng kiến” của đơn vị khi đã đề xuất 5 sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc. Tiêu biểu như sáng kiến “Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ”. Với sáng kiến này, việc quản lý tài sản tại đơn vị được thực hiện chặt chẽ và phục vụ báo cáo đến lãnh đạo trung tâm, các sở, ban, ngành một cách kịp thời, chính xác hơn trước. Tài sản cố định được phân loại một cách khoa học theo từng nhóm, chủng loại, từng nguồn kinh phí hình thành tài sản. Hay như sáng kiến “Các giải pháp chủ yếu nhằm thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng khi đến giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ” góp phần nâng cao chất lượng công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp.

Hưởng ứng các phong trào thi đua, nhiều tập thể theo nhiệm vụ, chức năng đã có giải pháp triển khai phong trào đi vào thực chất. Ðiển hình như Văn phòng Sở LÐ-TB&XH tham mưu lãnh đạo Sở ban hành đầy đủ các kế hoạch, văn bản chỉ đạo có liên quan đến cải cách hành chính. Ðặc biệt là các chỉ đạo về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, quản lý, chấn chỉnh giờ giấc làm việc và thực hiện nghiêm nội quy, quy chế cơ quan. Về tổ chức bộ máy hành chính, Sở đã giảm từ 16 phòng, đơn vị trực thuộc còn 11 phòng, đơn vị trực thuộc. Ðồng thời, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; qua đó, tất cả thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. Sở tổ chức cuộc thi sáng kiến về cải cách hành chính, từ đó lựa chọn tập thể, cá nhân đạt giải cao dự thi cấp thành phố. Bình quân hằng năm, đơn vị xét và công nhận trên 15 sáng kiến của công chức, viên chức về cải cách hành chính được áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực cho ngành.

Giai đoạn 2020-2025, ngành LÐ-TB&XH thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chú trọng phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Công tác thi đua, khen thưởng hằng năm gắn với việc bình xét thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch và kịp thời. Qua đó, tạo sức lan tỏa, động viên và cổ vũ tinh thần cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra hằng năm.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết