18/06/2017 - 18:56

Đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thới Thạnh, cho biết: "Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các tiêu chí về mô hình sản xuất, thu nhập để nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị để góp phần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh".
Chia sẻ bài viết