25/11/2017 - 20:31

Dư nợ cho vay tăng 12,94%

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh TP Cần Thơ, ước đến cuối tháng 11-2017, vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) đạt 66.200 tỉ đồng, tăng 12,15% so với đầu năm, trong đó vốn huy động trên 12 tháng chiếm 36,71%. Nguồn vốn huy động đáp ứng được 97,07% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 68.200 tỉ đồng, tăng 11,96% so với đầu năm. Nợ xấu là 1.650 tỉ đồng, chiếm 2,42% trong tổng dư nợ cho vay. Ước đến cuối năm 2017, vốn huy động đạt 67.000 tỉ đồng, tăng 13,50% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 68.800 tỉ đồng, tăng 12,94% so với đầu năm.

Hầu hết các chương trình tín dụng ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và của NHNN đều tăng so với đầu năm. Ước cả năm 2017, cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn dư nợ 25.800 tỉ đồng, tăng 8,59% cho vay xuất 11.100 tỉ đồng, tăng 0,60%; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 16.900 tỉ đồng, tăng 7,29%; cho vay nuôi trồng và thu mua, chế biến thủy sản dư nợ 6.600 tỉ đồng, tăng 0,82% so với đầu năm… Theo NHNN chi nhánh TP Cần Thơ, các tháng cuối năm 2017, lãi suất cho vay giảm nhẹ so với đầu năm. Theo chỉ đạo của NHNN, từ ngày 10-7-2017, các ngân hàng thương mại trên địa bàn áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên tối đa 6,5%/năm (trước đó là 7,0%/năm), cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường phổ biến đối với ngắn hạn từ 7,0% - 9,0%/năm, trung, dài hạn từ 9,0% -11%/năm.

Theo nhận định của NHNN chi nhánh thành phố, các TCTD đều chấp hành các quy định về tín dụng, lãi suất, tỷ giá, ngoại hối, bảo đảm hoạt động ngân hàng tiếp tục ổn định và an toàn. Chi nhánh đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục tăng cường các giải pháp huy động vốn và mở rộng tín dụng, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên và các chương trình, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đặc biệt là triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng. Năm 2017, vốn huy động và dư nợ cho vay đều tăng so với năm trước, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng định hướng điều hành của NHNN. Nợ xấu ước đến cuối năm 2017 chiếm 2,33% tổng dư nợ, giảm so với cuối năm 2016 (3,09%).

So với mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2017 từ 18% trở lên theo kế hoạch của NHNN, thì tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP Cần Thơ chưa đạt mục tiêu. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này phù hợp với sự phát triển của các doanh nghiệp và nội lực hiện có của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mối quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp và ngân hàng được cải thiện rõ rệt, NHNN chi nhánh thành phố đã đóng vai trò tích cực trong việc làm cầu nối tín dụng giữa các bên, góp phần gỡ khó cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Những tín hiệu tích cực này sẽ góp phần cho kế hoạch năm 2018 của các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành phố. Đồng thời tạo niềm tin lớn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển năm mới.

GIA BẢO 

Chia sẻ bài viết