30/12/2018 - 16:42

Đồng hành phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ 

Đại diện Sở Khoa học  và Công nghệ thành phố trình bày về các hỗ trợ của Cần Thơ cho các hoạt động KNĐMST.

 

(CT)- Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND của UBND TP Cần Thơ về “Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”, năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm đến công tác truyền thông, phổ biến các thông tin và kiến thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) và KNĐMST. Đơn cử như: xây dựng, vận hành diễn đàn trực tuyến về KNĐMST, tổ chức chuỗi các sự kiện để thông tin và kết nối, các Talk show chuyên đề, tham gia các sự kiện về KNĐMST trong nước và quốc tế. Đồng thời, thường xuyên mở các lớp đào tạo nâng cao năng lực về KNĐMST cho các thành phần trong hệ sinh thái KNĐMST (Startup, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước…) về kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để KNĐMST thành công. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ còn tập trung vào các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, với 3 dự án: Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức hỗ trợ KNĐMST; Hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp KNĐMST; Xây dựng và và phát triển mạng lưới kết nối giữa các thành phần trong hệ sinh thái KNĐMST của TP Cần Thơ với các địa phương khác trong cả nước, khu vực và quốc tế.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, các hoạt động trên nhằm hướng đến mục tiêu chung của Kế hoạch 175 là phát triển hoàn thiện hệ sinh thái KNĐMST tại thành phố. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết