16/07/2020 - 09:16

Dồn lực thu ngân sách 

6 tháng đầu năm 2020, chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, số thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế thành phố chỉ đạt 47,74% dự toán Bộ Tài chính giao. Hiện nay, ngành Thuế đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, nỗ lực hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2020.

Người nộp thuế thực hiện thủ tục tại Cục Thuế TP Cần Thơ.

Tác động “kép”

Ngay trong những tháng đầu năm, hạn, mặn xâm nhập sâu vào ÐBSCL, cùng với đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đời sống và phát triển kinh tế của TP Cần Thơ. Mặt khác, triển khai Nghị định số 100/2019/NÐ-CP của Chính phủ và các chính sách thuế hỗ trợ tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tác động đáng kể đến nguồn thu ngân sách. Theo đó, nhiều nguồn thu bị ảnh hưởng giảm như: công thương nghiệp - ngoài quốc doanh; đầu tư nước ngoài; lệ phí trước bạ; thuế thu nhập cá nhân…

Theo ông Bùi Văn Hùng, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Cờ Ðỏ - Thới Lai, ảnh hưởng đại dịch COVID-19, tình hình mua sắm tài sản trong tháng 4 và tháng 5 hạn chế. Ðặc biệt, trong tháng 4 gần như không thu được nguồn thu từ lệ phí trước bạ. Chuyển nhượng bất động sản hạn chế, dẫn đến giảm thu thuế thu nhập cá nhân.

Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, cho biết: Xác định rõ những khó khăn, thách thức, Cục Thuế đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp xem xét, chỉ đạo, xây dựng các giải pháp điều hành thu ngân sách. Kịch bản thu ngân sách xây dựng chi tiết cho từng tháng, quý, với nhiều phương án cụ thể. Trong đó, tập trung thực hiện nhiều giải pháp để khai thác tốt hơn các khoản thu bù đắp cho các khoản hụt thu; tăng cường tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp…

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2020, ngành Thuế thành phố thực hiện thu ngân sách được 5.290 tỉ đồng, đạt 47,74% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 44,03% dự toán HÐND thành phố giao, giảm 1,15% so cùng kỳ. Thống kê kết quả thu ngân sách theo địa bàn, có 3/6 đơn vị thu đạt trên 50% dự toán Bộ Tài chính giao. Theo nguồn thu, sắc thuế, có 5/15 nguồn thu vượt tiến độ bình quân 50% dự toán Bộ Tài chính giao, gồm: cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 122,7%; thu tiền sử dụng đất đạt 103,26%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nhà đất đạt 89,06%; thu phí, lệ phí đạt 82,43%; thu xổ số kiến thiết đạt 53,9%. Lũy kế thu nợ thuế 6 tháng đầu năm 2020 là 228,8 tỉ đồng.

Song song với công tác thu, ngành Thuế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, với nhiều hình thức. Trong đó tập trung phổ biến các chính sách thuế mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Ngoài ra, một số lĩnh vực như: quản lý kê khai, kế toán thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, thanh tra, kiểm tra chống thất thu được chú trọng thực hiện, bảo đảm trong triển khai đồng bộ có hiệu quả công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp

Qua rà soát của ngành Thuế thành phố, đến ngày 31-5-2020, trong số các doanh nghiệp hoạt động do ngành Thuế quản lý, có 289 doanh nghiệp còn hoạt động không phát sinh doanh thu; 550 doanh nghiệp âm thuế giá trị gia tăng, với số thuế là 803 tỉ đồng; 2.706 doanh nghiệp lỗ năm 2019, số lỗ là 1.747 tỉ đồng - các đơn vị này được chuyển lỗ nên không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Do tạm ngưng hoạt động xổ số kiến thiết trong thời gian giãn cách xã hội, ước giảm thu 105 tỉ đồng. Bên cạnh đó, một số nguồn thu được giao dự toán đầu năm nhưng đến nay chưa thu được như: bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước. Trong bối cảnh này, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Thuế là vừa phải thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp vừa phải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước.

Theo ông Huỳnh Hoài Nam, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Bình Thủy - Ô Môn, Chi cục tiến hành rà soát tất cả các nguồn thu, khai thác các nguồn thu phát sinh để đưa vào ngân sách. Trong đó, tập trung xử lý nợ thuế theo đúng quy trình, quy định. Chi cục tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện nguồn thu phát sinh, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ.

Tăng cường khai thác nguồn thu, bù đắp khoản hụt thu, ông Bùi Văn Hùng, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Cờ Ðỏ - Thới Lai, cho biết: Chi cục tham mưu UBND hai huyện khai thác 3 nguồn thu từ đất, xây dựng vãng lai và hộ kinh doanh. Ðối với nguồn thu từ đất, Chi cục phối hợp ngành tài nguyên môi trường khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất. Chi cục tăng cường quản lý, đôn đốc các đơn vị có xây dựng vãng lai trên địa bàn thực hiện kê khai nộp số thuế phát sinh. Bên cạnh đó, tham mưu UBND quận, huyện thành lập Ðoàn khai thác thu thuế hộ kinh doanh. Qua đó, rà soát, khảo sát các hộ kinh doanh đưa vào quản lý thuế đúng quy định.

Ðể hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ cho biết: 6 tháng cuối năm, ngành Thuế quan tâm bám sát diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh, “sức khỏe” doanh nghiệp và diễn biến thực thu trên địa bàn để đề ra giải pháp hiệu quả triển khai thực hiện công tác thu. Ngành tiếp tục triển khai các chính sách thuế hỗ trợ tổ chức, cá nhân ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mặt khác, theo dõi chặt chẽ diễn biến các khoản thu; tăng cường nuôi dưỡng các nguồn thu ngân sách; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu, gian lận thuế, chống chuyển giá, trốn lậu thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế…

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng: Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, phải đánh giá mức độ ảnh hưởng đến từng ngành, từng đơn vị khác nhau, để tìm ra hướng giải quyết kịp thời và khắc phục hậu quả trong 6 tháng cuối năm. Ngành Thuế cần rà soát lại số thu, từng nguồn thu, xác định nguồn thu trọng tâm, đề ra giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn công tác thu. Nhiệm vụ đặt ra ngành Thuế vừa phấn đấu hoàn thành thu ngân sách vừa tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế. Vì vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền để người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ của mình…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết