29/04/2021 - 09:07

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân 

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 đã được các bộ, ngành liên quan thực hiện đạt nhiều hiệu quả tích cực. Ðã có 1.126 TTHC được đơn giản hóa; triển khai quyết liệt chiến dịch cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD)… Qua đó, tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý dân cư theo hướng hiện đại, triển khai các phương án cải cách hành chính, xây dựng phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Công an TP Cần Thơ làm CCCD có gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn. Ảnh: KIỀU CHINH

Hiệu quả tích cực

Ngày 6-8-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 896/QÐ-TTg về việc phê duyệt Ðề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Ðề án 896). Theo báo cáo của Bộ Công an, đến nay, tất cả 57 nhiệm vụ của Ðề án 896 đã được hoàn thành. Nổi bật trong thực hiện đề án này là xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và rà soát, đơn giản hóa các TTHC liên quan đến giấy tờ công dân. Ngày 25-2-2021, Chính phủ, Bộ Công an đã bấm nút khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Hiện nay, Bộ Công an đang chỉ đạo hoàn thiện, bổ sung, cập nhật dữ liệu để hệ thống chính thức đi vào hoạt động; đồng thời triển khai quyết liệt chiến dịch cấp 50 triệu thẻ CCCD trước ngày 1-7-2021. Từ ngày 1-1-2021, đồng loạt tổ chức cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử cho công dân tại tất cả các tỉnh, thành. Hiện tại, đang cấp số định danh cá nhân cho tất cả công dân Việt Nam, dự kiến đến 1-5-2021 sẽ hoàn thành. Theo tổng hợp kết quả rà soát của 22 bộ, ngành, có 1.934 TTHC yêu cầu thông tin công dân để giải quyết. Các bộ, ngành đã đề xuất đơn giản hóa đối với 1.126 TTHC (chiếm tỷ lệ 58,2%).

Theo Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Ðề án 896, hiện nay, đã cơ bản hoàn thành việc thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư và nhập liệu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Một trong những vấn đề có tính nguyên tắc bảo đảm xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là thông tin đưa vào cơ sở dữ liệu phải bảo đảm đầy đủ, chính xác và được bổ sung, cập nhật thường xuyên. Vì vậy, Bộ Công an đã ban hành các quy trình, quy chế cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cấp công an trong công tác này; chỉ đạo các lực lượng ở cơ sở (cảnh sát khu vực, công an xã) “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” để cập nhật, bổ sung thông tin, bảo đảm thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” trước khi đưa vào cơ sở dữ liệu. 

 Đưa Đề án 896 vào thực tiễn

Mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa đồng bộ, thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc bố trí vốn để tổ chức thực hiện một số dự án, nhất là dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn chậm so với tiến độ trong Ðề án 896. Việc khai thác, kết nối giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành chưa có sự chuyển động đồng bộ. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã sẵn sàng, nhưng nhiều bộ ngành, UBND địa phương chưa có phương án kết nối, khai thác, sử dụng hiệu quả...

Mặc dù Ðề án 896 đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong giai đoạn 2013-2020, tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo những kết quả này mới mang tính chất nền tảng, nhiều nhiệm vụ cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới, như: tổ chức thực hiện quyết liệt và hoàn thành việc đơn giản TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; duy trì bảo đảm hoạt động thường xuyên của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là việc bổ sung, cập nhật thông tin dân cư...

Phát biểu tại hội nghị tổng kết thực hiện Ðề án 896, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý, năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm tiếp tục đưa Ðề án 896 vào thực tiễn để xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Ðể hoàn thành việc xây dựng chính phủ điện tử, Bộ Công an cần tiếp tục hoàn thiện thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, an ninh, an toàn dữ liệu, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý dân cư, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ðồng thời đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an. Bên cạnh đó, tăng cường mạnh mẽ kết nối, liên thông, tương tác và cung cấp các dịch vụ công một cách có hiệu quả giữa Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan quản lý hành chính các cấp; tổ chức chính trị, xã hội liên quan. Các bộ, ngành, địa phương cần nâng cấp, hoàn thiện cổng dịch vụ công bảo đảm tốt công tác tra cứu, theo dõi, tổng hợp báo cáo về tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC theo thời gian thực; đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu; giải pháp xác thực, an toàn thông tin; đồng bộ trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC...

Hoàng Yến

Chia sẻ bài viết