13/12/2008 - 21:30

Dọn dẹp sạch sẽ máy tính hằng ngày CleanAfterMe

Khi chúng ta làm việc trên các chương trình ứng dụng hoặc duyệt web, có rất nhiều tập tin được tạo tự động bởi hệ điều hành. Chúng nằm trong các thư mục như Recent, Cache, Temp, Cookies, History, Installed, Windows Live Mail, các bản ghi trong Registry, v.v... CleanAfterMe là chương trình có chức năng tìm và xóa các file không cần thiết hoặc đã hết hiệu lực trong các thư mục vừa nêu, giữ cho máy luôn sạch và hoạt động tốt hơn.

Dùng CleanAfterMe ta không cần cài đặt, sau khi tải về, bấm đúp lên tập tin cleanafterme.exe để kích hoạt chương trình. Giao diện chương trình gồm 4 phần như sau:

Giao diện CleanAfterMe 1.30.  

- Cửa sổ chính: Hiển thị tất cả thư mục có thể chứa các tập tin tự tạo bên trong. Các thư mục được bố trí theo cấu trúc hình cây (tree), có gốc và nhánh... Nhìn vào giao diện, ta thấy có rất nhiều thư mục trong phần này, nếu muốn biết chức năng nào trong hệ thống quản lý thư mục đó, ta lần đến phần gốc của nó. Khi cần xóa tập tin trong cây hoặc nhánh của thư mục nào, bạn click chuột lên phần đó, rồi bấm nút Clean Selected Items.

- Phần mô tả (Description): Đây là nơi diễn giải chức năng của từng thư mục trong cửa sổ chính. Muốn xem phần mô tả thư mục nào ta click vào thư mục đó. Phần này khá quan trọng, nó giúp ta xác định nhiệm vụ của thư mục và tập tin chứa bên trong. Vì vậy, ta có thể giữ lại (không xóa) nếu thấy cần.

- Đường dẫn (Path): Bấm vào nút Open của phần này, chương trình sẽ mở thư mục cần xóa ra bằng Windows Explorer hoặc giao diện Registry Editor, để chỉ ra các tập tin hoặc các bản ghi (nếu là thông số được lưu trong Registry).

- Cleaning Log: Cửa sổ hiển thị các tập tin vừa xóa.

Mặc nhiên của chương trình khi thực hiện lệnh là xóa sạch tập tin ở thư mục bạn chọn trước khi bạn bấm nút Clean Selected Items. Nếu ta muốn xóa luôn dấu vết, tức các tập tin bị xóa không còn cơ hội phục hồi thì bấm vào nút Advanced Options, chọn Fill the file with zero bytes, and then delete. Khi thiết lập lệnh này, chương trình sẽ gán dữ liệu của tất cả các tập tin là không (0) bytes trước khi xóa. Như vậy, nếu tập tin loại này được phục hồi, nó cũng không có dữ liệu.

Có thể nói, CleanAfterMe là chương trình dọn rác máy tính rất hiệu quả, đặc biệt là xóa các thiết lập không còn hiệu lực trong Registry - nơi lưu các thiết lập khá phức tạp từ người dùng.

CleanAfterMe phiên bản 1.30 có dung lượng 37,5 KB, chạy tốt trên nền Windows 2000/XP/2003/Vista. Phần mềm được cung cấp miễn phí tại địa chỉ http://www.nirsoft.net/utils/cleanafterme.exe.

HOÀNG ĐẠT

Chia sẻ bài viết