17/01/2021 - 19:06

Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử 

Nhiệm kỳ 2016-2021, với sự lãnh đạo của Quận ủy, HĐND quận Ninh Kiều đổi mới các hoạt động theo hướng khoa học, thiết thực. Từ đó, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng ở địa phương, giải quyết tốt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Các đại biểu HĐND quận Ninh Kiều biểu quyết thông qua nghị quyết của HĐND quận.

Các đại biểu HĐND quận Ninh Kiều biểu quyết thông qua nghị quyết của HĐND quận. 

Theo ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HÐND quận Ninh Kiều, nhiệm kỳ 2016-2021, HÐND quận có nhiều đổi mới, xứng tầm là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HÐND quận thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HÐND quận tổ chức 15 kỳ họp (11 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp chuyên đề), ban hành 110 nghị quyết trên các lĩnh vực. Công tác chuẩn bị, xây dựng chương trình kỳ họp được đổi mới, đúng quy định pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận trong chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp, tiếp xúc cử tri, khảo sát, thẩm tra tờ trình, chuẩn bị nội dung để chất vấn, báo cáo, dự thảo nghị quyết… Chủ tọa điều hành kỳ họp dân chủ, linh hoạt theo hướng giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận, chất vấn làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự nhất trí, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu HÐND trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp được tổ chức theo hướng “hỏi nhanh, đáp rõ” và khuyến khích sự tham gia chất vấn của các đại biểu HÐND. Công tác thông tin trước, trong và sau kỳ họp được thực hiện tốt trên đài truyền thanh quận, cổng thông tin điện tử quận. Các phiên khai mạc, chất vấn và bế mạc được truyền thanh trực tiếp để cử tri theo dõi.

Hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban và đại biểu HÐND quận được thực hiện theo luật định. Trong nhiệm kỳ, Thường trực và các Ban HÐND quận tổ chức 194 cuộc giám sát, khảo sát (170 cuộc giám sát chuyên đề và 24 cuộc giám sát, khảo sát đột xuất). Các chuyên đề giám sát liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, những vấn đề bức xúc được dư luận và cử tri quan tâm; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội còn nhiều vướng mắc...

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HÐND quận, nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Kinh tế - Xã hội HÐND quận đã tổ chức 13 cuộc khảo sát, 51 cuộc giám sát về công tác thực hiện chế độ ăn, nghỉ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các trường mầm non; việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn quận; tình hình hoạt động, việc quản lý và sử dụng kinh phí đối với các trung tâm học tập cộng đồng… Qua giám sát, với 102 kiến nghị, Ban đã giúp các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ngoài kiến nghị, các thành viên của đoàn khảo sát, giám sát cũng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng chủ trương, chính sách.

Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp được HÐND quận tổ chức 79 cuộc, ghi nhận 1.079 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ða số các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời bằng văn bản (có 1.021 ý kiến, kiến nghị được giải quyết và trả lời, đạt 94,6%). Ông Ðào Sang Ha, cử tri phường An Bình, nói: “Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được các đại biểu HÐND quận tiếp thu và đề nghị các cơ quan liên quan quan tâm giải quyết. Qua đó, nhiều tuyến đường, hẻm được quận đầu tư nâng cấp khang trang phục vụ người dân lưu thông thuận tiện, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường…”.

Bên cạnh đó, Thường trực HÐND, các Ban HÐND, đại biểu HÐND quận còn thường xuyên tổ chức tiếp công dân tại nơi làm việc và nơi ứng cử, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, phản ánh cũng như khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định. Qua đó, đã tiếp nhận 37 đơn thư khiếu nại, tố cáo; các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, trả lời 29 đơn và các đơn còn lại chuyển các cơ quan chức năng khác giải quyết.

Những kết quả hoạt động của HÐND quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2016-2021 đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân địa phương.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết