03/12/2021 - 21:44

Doanh nghiệp thành lập mới tăng cả số lượng và vốn đăng ký

(CT) - Trong tháng 11-2021, số doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới cả nước tăng khá so với tháng trước cả về số DN, vốn đăng ký. Kết quả này cho thấy sự phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau hơn 1 tháng triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, trong tháng 11, cả nước có 11.902 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 149.900 tỉ đồng, tăng 44,6% về số DN, tăng 38% về vốn đăng ký so với tháng 10-2021. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 12,6 tỉ đồng, giảm 4,5% so với tháng trước và giảm 42,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng, cả nước còn có 4.958 DN quay trở lại hoạt động, tăng 15,2% so với tháng trước và giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 11 tháng năm 2021, cả nước có 105.600 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.454.200 tỉ đồng, giảm 15% về số DN, giảm 22,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 11 tháng đạt 13,8 tỉ đồng, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Có 40.500 DN quay trở lại hoạt động, giảm 0,7%, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động lên 146.100 DN, giảm 11,5%; bình quân một tháng có 13.300 DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Cả nước ghi nhận 52.100 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 17,3%; gần 39.500 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,4%; 14.900 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,7%.

CHI MAI

Chia sẻ bài viết