14/08/2011 - 16:53

ÔNG VÕ KIM HOÀNG, CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TP CẦN THƠ:

Doanh nghiệp siêu nhỏ phải nhanh chóng, chủ động thực hiện các thủ tục về hóa đơn tự in

Từ ngày 1-1-2012, doanh nghiệp (DN) siêu nhỏ phải tự tạo hóa đơn để sử dụng theo Thông tư số 153/2010/TT-BCT ngày 28-9-2010 của Bộ Tài chính (gọi tắt là Thông tư 153) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 51) quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Xoay quanh vấn đề này, ông Võ Kim Hoàng, Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, cho biết:

- Theo khoản 3, Điều 33, Thông tư 153, cơ quan thuế chỉ thực hiện bán hóa đơn cho DN siêu nhỏ, DN ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn đến ngày 31-12-2011. Như vậy, từ 1-1-2012 trở đi, DN siêu nhỏ, DN thuộc đối tượng nêu trên phải tự tạo hóa đơn để sử dụng. Để kịp thời có hóa đơn sử dụng theo quy định, các DN phải chủ động tự tạo hóa đơn ngay từ quý III/2011. Việc chủ động này nhằm tránh tình trạng các DN tập trung đặt in hóa đơn vào cuối năm, nhiều khả năng vượt quá đáp ứng của các DN in, giá in có thể tăng cao và việc in hóa đơn có thể không kịp để DN sử dụng. Nếu như vậy, DN sẽ gặp khó khăn do không có hóa đơn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Đối với hóa đơn DN siêu nhỏ mua tại cơ quan thuế trong năm 2011 đến hết ngày 31-12-2011 chưa sử dụng hết, DN phải thực hiện tiêu hủy số hóa đơn này và gởi bảng kê hóa đơn hết giá trị sử dụng cùng thông báo hủy cho cơ quan thuế. Từ 1-1-2012, nếu DN tiếp tục sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế được xem là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sẽ bị phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 60 triệu đồng (theo khoản 7, Điều 33 của Nghị định 51).

* Những DN siêu nhỏ nào được sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, thưa ông?

DN có thể liên hệ với cơ quan thuế để được cung cấp danh sách các DN in có đủ điều kiện in hóa đơn trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: M.H

- Các DN, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm: DN được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; DN có mức vốn điều lệ từ 1 tỉ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn. Tổ chức kinh doanh đang hoạt động, không thuộc các trường hợp nêu trên được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện như: đã được cấp mã số thuế; có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có phần mềm bán hàng hóa dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn, các tổ chức kinh doanh này không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (tổng số tiền phạt vi phạm dưới 50 triệu đồng) trong vòng 365 ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in lần đầu trở về trước.

Tổ chức kinh doanh, hộ và cá nhân kinh doanh có mã số thuế (không bao gồm hộ, cá nhân nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp) được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đối với tổ chức, cá nhân tạo hóa đơn đặt in phải thiết kế mẫu hóa đơn theo mẫu tham khảo tại Phụ lục 5, ban hành kèm theo Thông tư 153. Đồng thời, chủ động liên hệ với DN in có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư 153 để ký hợp đồng in.

* Để thực hiện tốt việc đưa hóa đơn tự in vào sử dụng từ ngày 1-1-2012, DN siêu nhỏ cần có bước chuẩn bị ra sao, thưa ông?

Tại khoản 1, Điều 3, Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30-6-2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DN nhỏ và vừa, quy định: DN siêu nhỏ là cơ sở kinh doanh có từ 10 lao động trở xuống theo quy định.

Các DN siêu nhỏ có thể liên hệ với cơ quan thuế để được cung cấp danh sách các DN in đủ điều kiện in trên địa bàn TP Cần Thơ hoặc tra cứu trên trang web Tổng cục Thuế tại địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn

- Để đảm bảo có hóa đơn sử dụng trong việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ từ ngày 1-1-2012, các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh tự chủ động căn cứ vào tình hình, điều kiện của đơn vị, đối chiếu với quy định của nhà nước về tự tạo hóa đơn để chọn hình thức sử dụng hóa đơn tự in hay đặt in cho phù hợp. Lưu ý, đối với DN tạo hóa đơn tự in, khi tạo hóa đơn phải ra quyết định áp dụng hóa đơn tự in gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định này (mẫu số 5.8 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 153).

Trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải lập thông báo phát hành hóa đơn. Lưu ý, hóa đơn sử dụng nếu không thông báo phát hành xem như sử dụng hóa đơn bất hợp pháp sẽ bị xử phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 60 triệu đồng (theo khoản 7, Điều 33 của Nghị định 51).

DN phải thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi sử dụng. Đồng thời, thực hiện niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu (liên 2 giao cho người mua) ngay tại các nơi đơn vị sử dụng hóa đơn trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh đó phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Việc tạo hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn được thực hiện ngay trong năm 2011 cho các hóa đơn sử dụng bắt đầu từ ngày 1-1-2012.

MINH HUYỀN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết