03/01/2019 - 06:43

Định hướng phát triển nông nghiệp

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị cho biết định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện trong thời gian tới. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Một số định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh:

- Phát triển nông nghiệp và thủy sản chất lượng cao, bền vững, tạo sản phẩm sạch, an toàn, có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu của huyện, của thành phố và phục vụ xuất khẩu.

- Phát triển nông nghiệp, thủy sản gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, gắn với công tác quản lý sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đảm bảo an ninh lương thực và phát triển các ngành mũi nhọn là thế mạnh của huyện.

 - Phát triển cân đối giữa chăn nuôi với trồng trọt, giữa nông nghiệp với thủy sản trên cơ sở khai thác lợi thế của từng ngành và mối quan hệ giữa các ngành để vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh vừa đẩy nhanh tốc độ phát triển của các ngành giúp nâng cao thu nhập cho lao động nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

Chia sẻ bài viết