11/10/2016 - 10:29

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

Để đảm bảo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các ngành hữu quan thành phố và các quận, huyện về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) TP Cần Thơ. Việc lấy ý kiến này sẽ góp phần tạo bước chuyển biến mới trong công tác tổ chức lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất ở các lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường và biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực đất đai, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) phù hợp với các nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, đảm bảo hiệu quả khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp cùng đơn vị tư vấn tổ chức hội thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020). Trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, các chỉ tiêu phát triển ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; đánh giá bổ sung các giải pháp thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; xác định các chỉ tiêu sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) đã được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất của cấp quốc gia đến từng đơn vị hành chính cấp huyện… Từ đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp các ý kiến đóng góp của các sở, ngành hữu quan thành phố và các quận, huyện về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực… Đồng thời, xác định các chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020), xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) theo từng đơn vị hành chính cấp huyện; danh mục các công trình dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)…

Đơn vị tư vấn báo cáo nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016- 2020) TP Cần Thơ.

Theo đơn vị tư vấn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) TP Cần Thơ, trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, thực trạng phát triển kinh tế-xã hội, tình hình quản lý, sử dụng và biến động đất đai, kế hoạch thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015); định hướng và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương trên địa bàn thành phố; cân đối và xác định các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố, đất nông nghiệp là 109,851ha, chiếm 76,34% diện tích tự nhiên, đất phi nông nghiệp là 34,04ha chiếm 23,66% diện tích đất tự nhiên. Theo đó, diện tích đất nông nghiệp sẽ chuyển sang phi nông nghiệp đến năm 2020 trên 1.434ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp, như: diện tích đất trồng lúa sẽ chuyển sang đất trồng cây lâu năm là hơn 1,678ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sẽ chuyển sang đất ở là 7,56ha…

Tại hội thảo lấy ý kiến đóng góp về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020), những nội dung chính được các đại biểu đề xuất nhiều là đơn vị tư vấn cần bổ sung, điều chỉnh những sai sót về tên công trình, diện tích, năm thực hiện; cập nhật chính xác danh mục dự án có chủ trương đầu tư và sẽ được đầu tư trên địa bàn thành phố;… Ngoài ra, nhiều đại biểu còn yêu cầu đơn vị tư vấn làm việc trực tiếp để rà soát và thống nhất danh mục dự án đầu tư theo kế hoạch sử dụng đất của từng quận, huyện… Để đảm bảo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình của địa phương, sử dụng quỹ đất hiệu quả, đơn vị tư vấn cần tổng hợp, ghi nhận các ý kiến đóng góp, bổ sung và điều chỉnh về diện tích, tên công trình, năm thực hiện… Đồng thời, triển khai làm việc trực tiếp với các sở, ngành hữu quan và các địa phương để rà soát, thống nhất danh mục đầu tư theo kế hoạch sử dụng đất của các quận, huyện… Song song đó, các sở, ngành hữu quan và các quận, huyện cần chủ động rà soát tên gọi, quy mô, vị trí của dự án và nên có những đóng góp cụ thể bằng văn bản với những con số rõ ràng,... Từ đó, sẽ góp phần tạo thuận lợi cho công tác tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020). Điều này, sẽ góp phần đảm bảo thời gian hoàn thiện kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của thành phố theo đúng tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, cho rằng: Việc lấy ý kiến đóng góp về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất các cấp, đáp ứng mục tiêu chiến lược kinh tế-xã hội của thành phố. Đồng thời, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, phát huy tối đa tiềm năng nguồn lực của đất đai, đáp ứng nhu cầu xây dựng đô thị, phát triển công nghiệp, dịch vụ phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Bài, ảnh: M.Hoa

Chia sẻ bài viết