12/07/2008 - 21:16

DeskOnTop 2.01.83 - Bản thu nhỏ màn hình Desktop ở khay hệ thống

DeskOnTop 2.01.83 thể hiện phiên bản thu nhỏ của màn hình Desktop ở khay hệ thống.  

Bạn đang làm việc với nhiều cửa sổ ứng dụng và có yêu cầu mở thêm chương trình thường dùng từ màn hình Desktop. Bạn có thể kéo lại kích cỡ cửa sổ để lộ màn hình Desktop hay sử dụng nút Show Desktop trên thanh công cụ Quick Launch. Ngoài ra, bạn cũng có thể cho hiển thị thanh công cụ Desktop trên thanh tác vụ. Tuy nhiên, những giải pháp này gây ít nhiều bất tiện do chiếm khoảng trống trên thanh tác vụ hay làm mất thời gian kích hoạt lại các cửa sổ đang mở. DeskOnTop 2.01.83 giúp bạn giải quyết tất cả vấn đề đó. Chương trình có dung lượng chỉ 0,9 MB, tương thích với các hệ điều hành Windows 2000/XP và được cung cấp miễn phí tại http://www.shuric.com/download/Setup_DESKonTOP201.exe.

Sau khi tải về, bạn nhắp kép tập tin Setup_DESKonTOP201.exe để tiến hành cài đặt. Tiện ích này chạy ở khay hệ thống. Khi cần truy xuất nhanh các biểu tượng trên màn hình Desktop, bạn chỉ việc nhắp chuột trái lên biểu tượng của DeskOnTop 2.01.83 để xem phiên bản thu nhỏ của màn hình Desktop rồi nhắp vào thành phần muốn mở. Khi bạn trỏ chuột lên các biểu tượng ứng dụng, bạn sẽ bắt gặp một khung nổi hiển thị biểu tượng cùng tên ứng dụng rõ ràng hơn giúp kích hoạt chính xác. DeskOnTop 2.01.83 cũng hiển thị những biểu tượng trên màn hình Desktop ở dạng trình đơn kéo lên nếu bạn nhắp chuột phải.

Bạn nhắp chuột phải lên biểu tượng của DeskOnTop 2.01.83 rồi chọn Settings để mở cửa sổ thiết lập. Tại đây, bạn nhắp chọn thẻ System để thiết lập khởi động chương trình cùng Windows, thẻ Frame để xác định độ dày và màu khung, thẻ Options để lựa chọn ảnh nền và kích thước biểu tượng cho phiên bản thu nhỏ của màn hình Desktop, kiểu chữ và màu nền cho khung nổi.

KHÔI MINH

Chia sẻ bài viết