28/05/2024 - 15:59

Đến năm 2030, giá trị sản phẩm bình quân trên 1 héc-ta đất trồng trọt đạt 200 triệu đồng 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND thực hiện chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố.

Trồng sầu riêng trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, thành phố đề ra mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân 2,2-2,5%/năm; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt bình quân 8-10%/năm. Ðảm bảo tưới chủ động trên 85% diện tích đất chuyên trồng lúa; 70% diện tích cây trồng cạn được tưới, trong đó ít nhất 30% diện tích có tưới được áp dụng phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, 100% vùng sản xuất tập trung được đầu tư hạ tầng thủy lợi đáp ứng nhu cầu thích ứng biến đổi khí hậu. Tỷ lệ diện tích sản xuất thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP và tương đương...) 10-15%, trồng trọt hữu cơ 1%. Tỷ lệ giá trị sản phẩm trồng trọt được sản xuất dưới các hình thức hợp tác, liên kết đạt 30-35%. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất trồng trọt đạt 200 triệu đồng; 100% diện tích trồng trọt trong vùng sản xuất tập trung được thiết lập mã vùng trồng.

Ðể đạt mục tiêu trên, thành phố đề ra các nhóm giải pháp tập trung thực hiện. Trong đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật trồng trọt gắn với đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tổ chức liên kết tốt tại các vùng chuyên canh. Thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân về vai trò, tầm quan trọng của trồng trọt với các giá trị kinh tế, môi trường và ổn định xã hội. Cùng đó, tập trung triển khai đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh; phát triển thị trường nông sản; Nghiên cứu, chuyển giao khoa học và phát triển công nghệ, đáp ứng yêu cầu của sản xuất và thị trường. Thành phố quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng; nâng cao năng lực quản lý nhà nước. Hợp tác quốc tế, viện, trường, các tỉnh, thành phố triển khai các dự án, đào tạo nguồn nhân lực…

Tin, ảnh: K. PHÚC

Chia sẻ bài viết