10/06/2019 - 20:47

Đề nghị xử phạt hành vi phát các tờ rơi quảng cáo ảnh hưởng đến mỹ quan

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị xử phạt đối với hành vi phát các tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) như sau:

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, trong đó có quản lý việc phát tờ rơi quảng cáo được quan tâm thực hiện.

- Sở VH-TT&DL đã ban hành hướng dẫn trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, trong đó nêu rõ trách nhiệm quản lý, thẩm quyền xử phạt đối với cấp quận, cấp xã; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có nội dung giao Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện lập kế hoạch cụ thể tham mưu UBND  quận, huyện thực hiện công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn. Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Bình Thủy; thực hiện 3 đợt kiểm tra, yêu cầu quận Bình Thủy tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn quận. Ban hành kế hoạch kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và quảng cáo trên địa bàn thành phố; kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, rà soát biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố…

- Sở cũng đã triển khai văn bản trong lĩnh vực văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và quảng cáo cho cán bộ quản lý quận, huyện, xã, phường, thị trấn; triển khai Quyết định số 281/QĐ-UBND của UBND thành phố và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động quảng cáo tại Sở VH-TT&DL...

- Về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm: Từ đầu năm 2019 đến nay phối hợp kiểm tra 43 lượt quảng cáo; qua kiểm tra nhắc nhở, chấn chỉnh, tháo dỡ 7 cờ trang trí, 3 pano biển hiệu, 192 băng rôn tuyên truyền, thương mại có nội dung quảng cáo, bị hư hỏng, hết thời hạn; kiểm tra 3 lượt, 5 cơ sở về biển hiệu, quảng cáo, kinh doanh, viết, đặt sai quy định. Qua kiểm tra các cơ sở đã cam kết và khắc phục. Kiểm tra 15 lượt phát tờ rơi, tịch thu 3.200  tờ rơi gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn quận Bình Thủy.

- Thời gian tới, Sở VH-TT&DL tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quảng cáo, phối hợp tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh những trường hợp quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi không đúng quy định. Đồng thời, đưa nội dung chấn chỉnh quảng cáo rao vặt vào tiêu chí để xét danh hiệu văn hóa hằng năm của ấp/ khu vực, xã/ phường/ thị trấn. Bố trí, quy hoạch điểm, khu vực dành cho quảng cáo rao vặt bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư để các thành phần tham gia có điều kiện, cơ hội cung ứng các loại hình dịch vụ xã hội phù hợp góp phần sớm đẩy lùi tệ nạn quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Chia sẻ bài viết