16/01/2021 - 06:20

Đề nghị xem xét lại giá bồi thường thiệt hại

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị xem xét lại giá bồi thường đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Trường Đại học FPT tại phường Long Tuyền cho phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung trả lời của UBDN quận Bình Thủy như sau:

Hiện nay, dự án xây dựng Trường Đại học FPT (tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) chưa tổ chức thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư. Chủ đầu tư đang liên hệ các cơ quan thẩm quyền để triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định hiện hành. Do đó, dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chính sách bồi thường và đơn giá bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Quá trình triển khai thực hiện dự án, khi được cấp thẩm quyền phê duyệt chính sách và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, UBND phường Long Tuyền sẽ phối hợp các ngành có liên quan tổ chức họp dân triển khai cho các hộ dân bị ảnh hưởng được biết và thực hiện theo quy định.

Chia sẻ bài viết