15/01/2022 - 05:42

Đề nghị tăng cường kiểm tra giá bán tại các nhà thuốc tư nhân

Cử tri đề nghị tăng cường công tác kiểm tra giá bán tại các nhà thuốc tư nhân, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực cho cơ sở y tế cộng đồng, trạm y tế xã, phường, thị trấn. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Ngay từ đầu năm, ngành Y tế đã có kế hoạch kiểm tra, thanh tra công tác hành nghề y dược tư nhân; trong đó, có kiểm tra việc thực hiện giá bán tại các nhà thuốc. Qua kiểm tra, hầu hết các nhà thuốc trên địa bàn có thực hiện công khai và thực hiện đúng giá kê khai, không có hiện tượng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán.

Hiện nay, toàn thành phố có 80 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Tuyến quận, huyện có 12 đơn vị (3 bệnh viện đa khoa hạng 2, 4 trung tâm y tế 2 chức năng, 5 trung tâm y tế 1 chức năng), với tổng số giường bệnh kế hoạch là 990 giường; thực hiện đầy đủ các chức năng về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức năng. Tuyến y tế xã, phường, thị trấn có 80 trạm y tế, 100% trạm y tế có bác sĩ. 100% trạm y tế đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tổng số nhân viên tại 80 trạm y tế là 621 người (trong đó, 11 người có trình độ sau đại học, 146 người có trình độ đại học, 27 người có trình độ cao đẳng, 437 người có trình độ trung cấp và tương đương); 100% trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia về y tế, có bác sĩ khám chữa bệnh cho nhân dân, có nữ hộ sinh trung học hoặc đại học, có dược sĩ trung học hoặc đại học, có bác sĩ hoặc y sĩ y học cổ truyền. Bình quân 1 trạm y tế có 8 viên chức (thực hiện theo định mức biên chế y tế xã, phường, thị trấn của Bộ Y tế). Do được đầu tư nâng cấp, các trạm y tế đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

Ngoài ra, có 166 cộng tác viên phòng, chống HIV; 594 nhân viên phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; 1.909 cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; 407 nhân viên y tế ấp, khu vực. Đây là cánh tay nối dài góp phần cùng các trạm y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chất lượng dân số; phòng, chống HIV/AIDS; tư vấn, chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn.

Hiện nay, ngành Y tế đang rà soát lại tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực để xây dựng kế hoạch đầu tư và cơ cấu lại hoạt động của các trạm y tế cơ sở nhằm đáp ứng công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh trong tình hình mới.

Chia sẻ bài viết