14/02/2020 - 08:40

Đề nghị quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản

Cử tri đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau: 

Ngày 23-4-2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh. Theo đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng đã phổ biến Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, các nghị định, thông tư và các quy định có liên quan đến các nhà đầu tư, các dự án nhà ở tại thành phố. Đồng thời, đã tổ chức đoàn kiểm tra trực tiếp đối với 9 dự án có hoạt động kinh doanh bất động sản thuộc địa bàn 4 quận: Ninh Kiều (6 dự án), Bình Thủy (1 dự án), Cái Răng (1 dự án), Ô Môn (1 dự án). Qua kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư của 9 dự án được kiểm tra và các dự án còn lại hiện đang có hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố phải thực hiện công khai thông tin của dự án, bao gồm cả nội dung bất động sản (đất nền hoặc nhà ở) đủ hay chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh và gửi báo cáo về Sở Xây dựng để đăng nội dung công khai trên trang thông tin điện tử của Sở.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục kiểm tra các dự án còn lại và kiên quyết xử lý các dự án không chấp hành theo các quy định pháp luật. Đồng thời, thông tin cho cơ quan, tổ chức, người dân nắm rõ về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố; các dự án bất động sản đã được phê duyệt, tiến độ thực hiện và các chủ đầu tư dự án đủ điều kiện huy động vốn nhằm đảm bảo minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn các hiện tượng lừa đảo, đầu cơ thổi giá bất động sản để thu lợi bất chính. Sở cũng công khai các dự án sai phạm bị xử lý để các tổ chức, cá nhân biết khi tiến hành các giao dịch bất động sản theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó là thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản; kiên quyết xử lý đối với các dự án không tuân theo kế hoạch hoặc chậm so với tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng, sẽ tổ chức tiến hành thanh tra chuyên ngành theo thẩm quyền, kiến nghị thu hồi toàn bộ hoặc từng phần đất đã giao theo quy định. Sở cũng sẽ xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản, công khai hoạt động kinh doanh và thông tin minh bạch về thị trường bất động sản...

Chia sẻ bài viết