23/01/2019 - 20:32

Đề nghị nâng cấp, mở rộng trường học

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị nâng cấp, mở rộng Trường THCS và THPT Tân Lộc. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, để xây dựng Trường THCS và THPT Tân Lộc đạt chuẩn quốc gia, trong năm 2017, Sở đã sử dụng nguồn vốn sự nghiệp để nâng cấp sửa chữa các khu vệ sinh, sơn lại các khối phòng học cũ. Tháng 11 năm 2017, Trường THCS và THPT Tân Lộc đã được công nhận đạt chuẩn chuẩn quốc gia. Năm 2018, THCS Tân Lộc do UBND quận Thốt Nốt làm chủ đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng, mục tiêu phân bố học sinh cấp trung học trên địa bàn cù lao Tân Lộc đảm bảo phù hợp. Nhìn chung, trong giai đoạn 2016 - 2020, về cơ bản trường đáp ứng được nhu cầu phát triển giáo dục phổ thông tại địa phương.

Giai đoạn 2020 - 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, xây dựng mở rộng thêm 10 phòng học và hạ tầng kỹ thuật cho Trường THCS và THPT Tân Lộc đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài, ổn định.

Chia sẻ bài viết