05/09/2021 - 05:59

Đề nghị nâng cấp đường

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị đầu tư nâng cấp đường tỉnh 921, đoạn qua khu vực Tràng Thọ 1, vì có nhiều nơi sụp lún, đọng nước, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Qua rà soát, đoạn đường cử tri phản ánh do UBND quận Thốt Nốt quản lý, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND quận Thốt Nốt kiểm tra, có biện pháp khắc phục. UBND quận Thốt Nốt đã có chủ trương xây dựng hệ thống thoát nước ở đoạn đường cử tri phản ánh. Thời gian qua, các cơ quan chuyên môn của UBND quận đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp dân, thông báo chủ trương; đồng thời, đề nghị người dân di dời vật kiến trúc để xây dựng hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, hầu hết các hộ dân đều không thống nhất với việc di dời vật kiến trúc trên tuyến. Do vậy, hệ thống thoát nước này vẫn chưa thực hiện được.

Trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu UBND quận Thốt Nốt tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân trên tuyến di dời vật kiến trúc để có mặt bằng tiến hành thi công cống thoát nước. Qua đó, khắc phục tình trạng đọng nước trên mặt đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Chia sẻ bài viết