09/04/2021 - 21:52

Đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng

Cử tri huyện Thới Lai tiếp tục đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn (đường tỉnh 919) có quy mô đường cấp 3 đồng bằng, đoạn tuyến đi qua khu vực ngoài đô thị không có đầu tư hệ thống chiếu sáng. Trên tuyến, đoạn tuyến đi qua khu vực nội thị như: trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, được UBND các huyện đầu tư hệ thống chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống thoát nước và quản lý theo tính chất đường đô thị.

Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên toàn tuyến đường tỉnh 919 là cần thiết. Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư rất lớn, thành phố chưa thể cân đối thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Ghi nhận ý kiến của cử tri, trước mắt, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND các huyện cân đối nguồn kinh phí của địa phương hoặc nguồn xã hội hóa để lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại một số đoạn tuyến bức xúc, vào ban đêm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Về lâu dài, khi cân đối được nguồn vốn, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn quan tâm bố trí kinh phí đầu tư hệ thống chiếu sáng trên toàn tuyến đường tỉnh 919.

Chia sẻ bài viết