03/12/2022 - 20:45

Đề nghị kiểm tra chất lượng các công trình giao thông

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị kiểm tra chất lượng các công trình giao thông vì khi đưa vào sử dụng chưa lâu, có hiện tượng hư hỏng, mặt đường bong tróc, xuống cấp, mất an toàn. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Theo quyết định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, “a) Sở Xây dựng đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng, dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ qua đô thị), dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp khác; b) Sở Giao thông vận tải đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trừ các công trình quy định tại điểm a khoản này".

Theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 29-10-2020 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2019/QĐ- UBND ngày 14-1- 2019 của UBND thành phố phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, UBND thành phố ủy quyền cho phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện kiểm tra công tác nghiệm thu như sau: “a) Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND quận Ninh Kiều kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng… do UBND quận Ninh Kiều được phân cấp quản lý theo quy định (có tổng mức đầu tư dưới 15 tỉ đồng); b) Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện còn lại, kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng... do UBND các quận, huyện được phân cấp quản lý theo quy định (có tổng mức đầu tư dưới 5 tỉ đồng)”.

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận ý kiến cử tri, sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức, hướng dẫn các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc các nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định.

Chia sẻ bài viết