15/05/2020 - 07:16

Đề nghị khắc phục tình trạng xây dựng không phép

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng xây dựng không phép, trái phép. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Thời gian qua, các cấp chính quyền đã tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng. Các hoạt động xây dựng được giám sát ngày càng chặt chẽ hơn, tỷ lệ công trình vi phạm trật tự xây dựng có giảm. Tuy nhiên, công trình xây dựng vi phạm vẫn còn xảy ra. Nguyên nhân là do một số công chức được phân công quản lý trật tự xây dựng chưa thể hiện hết trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, chậm phát hiện, đề xuất xử lý không kiên quyết, không triệt để, không ngăn chặn kịp thời ngay từ ban đầu dẫn đến công trình xây dựng vi phạm tiếp diễn, gây khó khăn trong cưỡng chế  công trình vi phạm. Bên cạnh đó, địa phương ban hành nhiều quyết định cưỡng chế, nhưng số quyết định được tổ chức thực hiện cưỡng chế thấp, làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Để tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng, phù hợp với các quy định pháp luật và tình hình mới, Sở Xây dựng đã tham mưu trình UBND thành phố xem xét ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thay thế Quy chế phối hợp hiện hành (ban hành năm 2015). Đồng thời, xin chủ trương và đã được UBND thành phố chấp thuận cho phép xây dựng Quyết định dự thảo quy phạm pháp luật phân cấp trách nhiệm trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện tốt công tác quản lý trật tự trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tổ chức rà soát lại các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn, xây dựng kế hoạch tổ chức điều chỉnh hoặc bổ sung; đề xuất bố trí vốn cho công tác lập quy hoạch xây dựng; tiếp tục thực hiện phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị trên địa bàn theo yêu cầu quản lý xây dựng của từng địa phương; thực hiện công bố, công khai các đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng đô thị đã được phê duyệt. Đồng thời, tổ chức cắm mốc giới ở thực địa theo quy định để người dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch; tổ chức thanh tra công tác cấp phép và quản lý xây dựng, xử lý nghiêm và kịp thời những công trình, tổ chức, cá nhân vi phạm.

Chia sẻ bài viết