26/05/2024 - 19:04

Đề nghị khắc phục tình trạng thiếu vật tư xét nghiệm, phương tiện chẩn đoán hình ảnh

Cử tri các quận, huyện tiếp tục phản ánh tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư xét nghiệm, phương tiện chẩn đoán hình ảnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập; đồng thời,  đề nghị sớm có giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

- Về đấu thầu thuốc, năm 2023, UBND thành phố chấp thuận chủ trương giao Bệnh viện (BV)  Phụ sản thực hiện đấu thầu thuốc tập trung với danh mục thuốc mở rộng cho tất cả các BV của thành phố năm 2023-2025. Tính đến đầu năm 2024, đã có kết quả đấu thầu thuốc 10/10 gói (tổng giá trị trúng thầu khoảng 2.606 tỉ đồng) phục vụ điều trị trong 24 tháng (năm 2023-2025). Như vậy, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu thuốc điều trị tại địa phương. 

- Về hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế, năm 2023, các BV tự tổ chức đấu thầu mua sắm. Hiện tại, một số BV đã có kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế. Các đơn vị đang tiếp tục khẩn trương tổ chức thực hiện mua sắm theo quy định. 

Nguyên nhân thiếu một số thuốc, vật tư, trang thiết bị là do một số doanh nghiệp, nhà cung cấp e ngại cung ứng hàng hóa cho các đơn vị công, do giá chưa hợp lý, thủ tục đấu thầu và thanh toán phức tạp; việc đấu thầu tập trung cấp quốc gia có kết quả không đầy đủ theo danh mục, khiến BV phải sử dụng hết lượng dự trữ và tự mua, dẫn tới không chủ động được số lượng và thời gian mua. Một số thuốc đặc trị có trúng thầu tại đơn vị, nhưng không được cung ứng đầy đủ do bị đứt nguồn hàng do công ty chưa nhập khẩu kịp hoặc không đủ nguyên liệu để sản xuất. Các văn bản quy phạm pháp luật đối với công tác mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế còn nhiều bất cập...

Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục đôn đốc các BV khẩn trương mua sắm nhằm cung ứng kịp thời đáp ứng nhu cầu điều trị tại đơn vị. Đồng thời, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố sớm sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản công thuộc địa phương quản lý. Qua đó, mhằm giao quyền tự chủ, tự quyết trong vấn đề mua sắm để các đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh phục vụ điều trị.

Chia sẻ bài viết