02/07/2022 - 07:40

Đề nghị khắc phục tình trạng đọng nước trên mặt đường

Cử tri quận Thốt Nốt phản ánh tuyến quốc lộ 91, đoạn qua địa bàn phường Tân Hưng chưa có hệ thống cống thoát nước, đặc biệt là hai bên cầu Thơm Rơm, cầu Bánh Tét, vào mùa mưa bị đọng nước, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và đề nghị có biện pháp khắc phục. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Hiện nay, đoạn tuyến quốc lộ 91 đi qua địa bàn phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt (bao gồm cả hai bên cầu Thơm Rơm, cầu Bánh Tét), do Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ IV và nhà đầu tư BOT quản lý, khai thác.

Việc cử tri kiến nghị bố trí thoát nước hai bên cầu Thơm Rơm, Trại Mai, Cần Thơ Bé... Sở Giao thông vận tải thành phố đã kiến nghị cơ quan quản lý xử lý từ những năm 2016, 2017 và nhà đầu tư BOT đã bố trí hệ thống thoát nước tạm khu vực. Việc xử lý triệt để lắp đặt hệ thống thoát nước dọc hai bên đã được nhà đầu tư BOT trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ IV phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện. Sở Giao thông vận tải xin tiếp nhận ý kiến cử tri và sẽ phối hợp UBND quận Thốt Nốt, UBND phường Tân Hưng và Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ IV, nhà đầu tư BOT sớm khắc phục tình trạng đọng nước hai bên cầu Thơm Rơm và cầu Bánh Tét nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Chia sẻ bài viết