11/11/2019 - 08:47

Đề nghị kêu gọi đầu tư các khu công nghiệp

Cử tri huyện Cờ Đỏ đề nghị thành phố quan tâm kêu gọi đầu tư xây dựng các dự án khu công nghiệp để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố như sau:

Theo Quy hoạch được duyệt, trên địa bàn huyện Cờ Đỏ không có các khu công nghiệp. Tuy nhiên theo Công văn số 2167/VPCP-KTN ngày 11-3-2015 của Văn phòng Chính phủ, về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch cụm công nghiệp của 20 tỉnh/thành phố (đợt 3), xác định trên địa bàn huyện Cờ Đỏ có Cụm công nghiệp Cờ Đỏ, quy mô 30ha. Hiện tại, thành phố đang kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư cụm công nghiệp này.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế - xã hội huyện theo hướng bền vững, ngày 18-1-2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 3, tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ với diện tích khoảng 100ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.583,8 tỉ đồng, chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T. Dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 1.200 lao động tại địa phương.

Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 113/TB-VPCP ngày 1-4-2019, theo đó Thủ tướng Chính phủ đồng ý nguyên tắc chuyển đổi Nông trường Sông Hậu (NTSH) thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND để triển khai thực hiện. Sở KH&ĐT đã có Thông báo số 1648/TB-SKHĐT mời gọi đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia khi thực hiện phương án chuyển đổi NTSH  thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Đến hết thời gian mời gọi đầu tư, chỉ nhận được hồ sơ 1 nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Sở KH&ĐT đã chuyển hồ sơ nêu trên đến Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi NTSH thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên để tham mưu UBND thành phố theo quy định.

Ngày 3-10-2019, UBND thành phố có Công văn số 3037/UBND-KT thống nhất chủ trương chọn Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam là nhà đầu tư tham gia thực hiện phương án chuyển đổi NTSH thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện theo quy định.

Chia sẻ bài viết