22/05/2020 - 21:15

Đề nghị hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc diệt ốc bươu vàng

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị ngành chức năng hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nhất là đối với thuốc diệt ốc bươu vàng hợp lý, nhằm đảm bảo môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Thời gian qua, các loại sâu bệnh, dịch hại xuất hiện trên đồng ruộng chủ yếu như rầy nâu, sâu cuốn lá, chuột, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn, bệnh cháy bìa lá,… Đối với ốc bươu vàng, nông dân thành phố thường sử dụng các biện pháp tổng hợp để quản lý đối tượng này, như: làm đất bằng phẳng, tránh chỗ trũng nước, đánh rãnh thoát nước, sạ thưa, bón phân cân đối; đồng thời sử dụng các hoạt chất đã được đăng ký để trừ ốc bươu vàng. Tuy nhiên, có một số nông dân sử dụng hoạt chất Abamectin không được đăng ký sử dụng trên đối tượng dịch hại là ốc bươu vàng để diệt ốc bươu vàng, thường gây chết cá.

Trong năm 2019, ngành nông nghiệp đã phối hợp tổ chức các hội thảo, tập huấn cho hơn 10.235 lượt nông dân và đại lý vật tư nông nghiệp tham dự, với các nội dung: sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả, các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (trong đó có tập huấn về ốc bươu vàng gây hại trên cây lúa và biện pháp quản lý tổng hợp)… Trong 2 đợt thanh tra, kiểm tra các đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp trong năm 2019, đã ra quyết định xử lý 15 trường hợp liên quan đến sai hoặc gây hiểu lầm cho nông dân về thuốc trừ ốc bươu vàng.

Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục tăng cường tập huấn đầu vụ cho nông dân về quản lý dịch hại ốc bươu vàng hiệu quả bằng nhiều biện pháp tổng hợp, phù hợp với điều kiện sản xuất ở địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng thuốc trừ ốc bươu vàng an toàn, hiệu quả để cảnh báo chung cho các vụ lúa về sau. Bên cạnh đó là tiếp tục thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn để hạn chế thấp nhất tình trạng nông dân lạm dụng thuốc trừ sâu để diệt ốc bươu vàng,…

 

Chia sẻ bài viết