12/07/2019 - 08:42

Đề nghị đóng, mở các cống thuộc dự án Ô Môn - Xà No cho phù hợp

Cử tri kiến nghị thành phố quan tâm việc đóng, mở các cống thuộc dự án Ô Môn - Xà No cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hệ thống thủy lợi Ô Môn - Xà No đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Quy trình vận hành tại Quyết định số 217/QĐ-BNN-XD, ngày 23-1-2017. Theo đó, các đơn vị chức năng thành phố và các địa phương trong vùng dự án trên địa bàn thành phố đã phối hợp thực hiện vận hành khá tốt các cống trong vùng dự án, đặc biệt là trong mùa lũ và tình hình thực tế tại địa phương.

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Chi cục Thủy lợi, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tăng cường công tác khảo sát nắm chắc tình hình, phối hợp tốt hơn nữa với các địa phương trong vùng dự án để thực hiện đóng, mở các cống thuộc dự án Ô Môn - Xà No cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Ô Môn - Xà No