20/07/2021 - 22:11

Đề nghị di dời tuyến điện trung thế

Cử tri huyện Cờ Đỏ đề nghị sớm có kế hoạch di dời tuyến điện trung thế Cờ Đỏ - Nóc Bằng. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Lưới điện trung thế đi qua tuyến Cờ Đỏ - Nóc Bằng được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa trong giai đoạn 1996-1997 và đã bàn giao cho ngành Điện quản lý, khai thác. Năm 2017, Công ty Điện lực TP Cần Thơ đã thực hiện tháp đà, thay mới trụ nhằm nâng cao độ tĩnh không của lưới điện để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, hiện nay các hộ dân trong khu vực thực hiện cải tạo, nâng cấp nhà ở, đã ảnh hưởng đến hành lang an toàn của lưới điện này.

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã nhiều lần chỉ đạo Sở Công Thương làm việc với các đơn vị có liên quan để tìm giải pháp di dời lưới điện này. Các cơ quan chức năng của thành phố và Công ty Điện lực TP Cần Thơ đã thống nhất phương án và vị trí di dời cặp lộ hiện hữu. Công ty Điện lực TP Cần Thơ đang khảo sát, thiết kế để di dời tuyến điện. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận với hướng tuyến và vị trí dựng trụ mới nên chưa hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế.

UBND thành phố yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực TP Cần Thơ và UBND huyện Cờ Đỏ tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân thống nhất vị trí, hướng tuyến để di dời tuyến điện này. Đồng thời, tham mưu Tổng Công ty Điện lực Miền Nam xem xét, bố trí vốn cho ngành Điện đầu tư di dời tuyến điện này trong năm 2022 để bảo đảm an toàn cho người dân.

Chia sẻ bài viết