23/11/2022 - 20:23

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô

Cử tri quận Cái Răng đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm Văn hóa Tây Ðô. Nội dung trả lời của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố (Ban QLDA) như sau:

Ban QLDA được giao làm chủ đầu tư dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Ðô, giai đoạn 1 trên địa bàn quận Cái Răng. Dự án vẫn chưa được hoàn thành, do còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác đo đạc, kiểm đếm, chi trả bồi thường, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ tạm cư và công tác tái định cư.

Ðến nay, đối với công tác kiểm kê, còn khoảng 29 trường hợp chưa hợp tác trong việc kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường. Công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ, còn 77/636 hộ đã có quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa đồng ý nhận bồi thường (với số tiền khoảng 54,38 tỉ đồng), do yêu cầu tăng giá bồi thường về đất, nhà, công trình, vật kiến trúc. Công tác bàn giao mặt bằng, có 419/705 trường hợp ảnh hưởng bàn giao mặt bằng cho dự án, diện tích khoảng 18,67/43,37ha.

Ban QLDA vẫn đang tiếp tục trình phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để đảm bảo thời gian thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, đảm bảo quyền lợi và điều kiện sinh hoạt cho người dân. Ban QLDA rất mong nhận được sự đồng tình, hợp tác từ phía người dân trong việc đo đạc, kiểm đếm và sự phối hợp của các đơn vị có liên quan trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án.

Chia sẻ bài viết