24/05/2024 - 20:15

Đề nghị đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút đầu tư 

Cử tri quận Ô Môn đề nghị thành phố đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút đầu tư giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố như sau:

Thời gian qua, thành phố đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tổ chức nhiều buổi tiếp và làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thông qua đó, giới thiệu, mời gọi các nhà đầu tư quan tâm đầu tư các dự án thuộc danh mục dự án thu hút đầu tư vào TP Cần Thơ giai đoạn 2023-2025, trong đó có các dự án trên địa bàn quận Ô Môn.

Đồng thời, UBND thành phố có Công văn số 303/UBND-XDĐT ngày 22-1-2024 về việc phân công nhiệm vụ cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập hồ sơ đối với 58 dự án thuộc Danh mục dự án thu hút đầu tư vào TP Cần Thơ đã được phê duyệt. Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 441/SKHĐT-KT ngày 20-2-2024 hướng dẫn các sở, ngành, UBND các quận, huyện lập hồ sơ đề xuất theo nhiệm vụ được phân công.

Sau khi các sở, ngành, UBND quận, huyện, trong đó có UBND quận Ô Môn lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, thành phố sẽ công bố mời gọi lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Chia sẻ bài viết