07/08/2022 - 19:04

Đề nghị đầu tư chợ Tân Mỹ 1 và chợ Phước Lộc

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị thành phố quan tâm kêu gọi đầu tư chợ Tân Mỹ 1 và chợ Phước Lộc (phường Tân Lộc) thành chợ văn minh. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Chợ Tân Mỹ 1 và chợ Phước Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt đã được UBND thành phố đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố tại Công văn số 2932/UBND-KT, ngày 23-9-2019 của UBND thành phố. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa kêu gọi được nhà đầu tư vào đầu tư, khai thác.

UBND thành phố tiếp thu kiến nghị của cử tri, thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng mời gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư, khai thác chợ Tân Mỹ 1 và chợ Phước Lộc đạt tiêu chuẩn chợ hạng 3. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân, tiểu thương mua bán, trao đổi hàng hóa và tạo mỹ quan đô thị. Đồng thời, tạo thêm động lực để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chia sẻ bài viết