08/01/2013 - 22:03

Đề nghị chia tách phường Xuân Khánh

Cử tri phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều kiến nghị thành phố xem xét, thực hiện việc chia tách phường Xuân Khánh nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành được tốt hơn. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ, như sau:

Việc điều chỉnh, chia tách thành lập đơn vị hành chính mới phải dựa trên những tiêu chí quy định và phải được Chính phủ có chủ trương cho phép, quyết định.

Phường Xuân Khánh hiện có khoảng 33.000 dân, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tương đối ổn định, quy mô dân số ở mức trung trình so với đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương. Ở TP Hồ Chí Minh có những phường có quy mô dân số lên đến 50.000, 80.000 thậm chí có phường dân số đến 120.000 dân. Do đó, việc chia tách phường Xuân Khánh cũng như các xã, phường, thị trấn khác của TP Cần Thơ hiện nay là chưa cần thiết.

Vấn đề quản lý, điều hành ở đơn vị, địa phương tốt hay không chủ yếu là do năng lực của đội ngũ cán bộ và những người có trách nhiệm ở địa phương đó.

Chia sẻ bài viết