25/11/2019 - 18:52

Đề nghị cấp nền tái định cư

Cử tri quận Ninh Kiều tiếp tục đề nghị thành phố cấp nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Trường Đại học Y Dược. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

Theo Báo cáo số 4106/BC-TTPTQĐ, ngày 18-10-2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, như sau:

Hiện nay, dự án này đã có quyết định phê duyệt chính sách tái định cư cho 690/690 hộ. Trong đó, có 580 hộ đủ điều kiện tái định cư (bao gồm 60 hộ đủ tiêu chuẩn giao đất ở mới và 520 hộ xét mua nền), với số lượng khoảng 665 nền. Đến nay, đã tổ chức bốc thăm, giao nền cho 477/580 hộ, với số lượng 543 nền (đủ tiêu chuẩn 60 hộ/111 nền, xét mua 417 hộ/432 nền); còn lại 109 hộ (thuộc các trường hợp không có nhà ở trên phần đất ảnh hưởng dự án, không phải di chuyển chỗ ở) được xét mua nền tái định cư, tương đương khoảng 122 nền vẫn chưa được bố trí tái định cư.

Ngày 22-3-2017, UBND thành phố đã có Công văn số 918/UBND-KT về việc thống nhất chủ trương tiếp nhận các lô nền tái định cư tại Khu đô thị tái định cư Cửu Long để tiếp tục giải quyết nền tái định cư cho các hộ dân còn lại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, do chưa nhận được nguồn nền tại Khu đô thị tái định cư Cửu Long nên Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chưa thực hiện tổ chức bốc thăm, giao nền tái định cư cho hộ dân nào vào khu tái định cư này.

Chia sẻ bài viết