05/08/2021 - 10:08

Đầu tư trên 1.039 tỉ đồng thực hiện dự án công trình thủy lợi vùng Nam Măng Thít 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp vừa ký Quyết định số 3222/QÐ-BNN-KH về chủ trương đầu tư dự án Công trình thủy lợi vùng Nam Măng Thít, thuộc tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh.

Cống Nàng Âm (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) là một trong những công trình thủy lợi được thực hiện trong dự án này.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm hoàn thiện và đảm bảo chủ động kiểm soát nguồn nước, cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt đồng thời tăng cường khả năng lấy nước trong mùa khô cho khu vực phía cuối vùng Nam sông Măng Thít.

Dự án sẽ xây dựng mới 6 cống: Cống Sầy Ðồn trên kênh Mây Phốp - Ngã Hậu, cống Bưng Trường trên kênh Bưng Trường và 4 cống nằm phía bờ Nam của sông Măng Thít (gồm cống: Mương Khai Lớn, Cái Cá, Sa Rày, Trà Ngoa); nạo vét tuyến kinh La Ghì - Trà Côn và các công trình phụ trợ. Ðồng thời sửa chữa, thay mới cửa cống từ tự động thành cưỡng bức cho 3 cống (Mỹ Văn, Rạch Rum, Nàng Âm) và mở rộng cống Cái Hóp.

Tổng mức đầu tư dự kiến là 1.039,2 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 894,7 tỉ đồng và vốn ngân sách địa phương của tỉnh Vĩnh Long quản lý 144,5 tỉ đồng để đền bù, giải phóng mặt bằng cho hạng mục nạo vét tuyến kinh La Ghì - Trà Côn và các công trình phụ trợ.

Dự án được thực hiện trong 4 năm (2023-2026). Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được giao làm chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Tin, ảnh: HẠNH LÊ

Chia sẻ bài viết