23/09/2019 - 12:32

Dấu ấn nhiệm kỳ 

Đảng bộ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai được Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy chọn tổ chức đại hội (ĐH) điểm nhiệm kỳ 2020-2025 để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ xã, thị trấn trong thành phố. Đến nay, Đảng bộ xã đã chuẩn bị văn kiện, nhân sự, điểm tổ chức… bảo đảm tổ chức ĐH thành công.

►Những chuyển biến tích cực

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tại ĐH đại biểu Đảng bộ xã Đông Thuận đã được xây dựng hoàn thành. Theo đó, xã thực hiện đạt và vượt tất cả 16 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Đạt, Bí thư Đảng ủy, một trong những kết quả nổi bật là các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; chất lượng công tác tự phê bình và phê bình được nâng lên; kết nạp đảng viên được 62 đồng chí, đạt 103% chỉ tiêu; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy cử 13 cán bộ (CB) đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị, 5 CB đi đào tạo chuyên môn đại học nên đến nay 100% CB, công chức xã đạt chuẩn. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nghiêm túc, góp phần ngăn ngừa suy thoái trong CB, ĐV. Đồng chí Nguyễn Hữu Đạt nói: "Trong 4 năm qua, Đảng bộ xã không có ĐV vi phạm bị thi hành kỷ luật. Hầu hết CB, ĐV nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu trong các mặt công tác. Hằng năm, trên 95% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Cùng với thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội có sự bứt phá ngoạn mục. Nổi bật là chỉ đạo nhân dân xây dựng 560ha cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng xuất khẩu; thành lập 53 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã. Các đoàn thể xã hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay hơn 30 tỉ đồng từ các ngân hàng cải tạo vườn kém hiệu quả trồng 15ha thanh long ruột đỏ, 6ha nhãn ido, 10ha mít thái; xây dựng 12 mô hình nuôi bò; 6 mô hình nuôi dê; 3 mô hình nuôi vịt kết hợp nuôi cá… Anh Huỳnh Văn Bá, nông dân ấp Đông Hòa A, nói: "Được địa phương hỗ trợ vay 40 triệu đồng, tôi đã xây dựng mô hình nuôi bò thịt, mỗi năm lời trên 30 triệu đồng". Nhờ chỉ đạo nhiều giải pháp phát triển kinh tế, đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,5 triệu đồng (tăng 18,5 triệu đồng), tỷ lệ hộ nghèo còn 2,91% (giảm 6%) so với đầu nhiệm kỳ.

Anh Huỳnh Văn Bá, nông dân ấp Đông Hòa A (đứng trước) được hỗ trợ vay vốn nuôi bò nên đã thoát nghèo.

Đến xã Đông Thuận hôm nay, các tuyến đường được bê tông rộng rãi, sạch đẹp. Theo các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xã đã vận động nhân dân đóng góp hơn 10 tỉ đồng cùng Nhà nước tráng bê tông 7.000m đường rộng 4m, 45.000m đường rộng 2m; bắc mới 16 cây cầu. Xã cũng đề nghị huyện đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao xã, 6 nhà văn hóa ấp và 2 trường học. Nhờ vậy, năm 2016 xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới.

►Nhiều giải pháp đột phá

Nhằm tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Đông Thuận đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Đạt, đến nay, Đảng ủy đã lựa chọn 17 CB để ĐH bầu chọn cấp ủy khóa mới. Tất cả đều có năng lực, uy tín, kinh nghiệm và sức khỏe để đảm đương tốt nhiệm vụ, trong đó có 6 nữ, 3 đồng chí dưới 35 tuổi. Đồng chí Trần Minh Quân, Chủ tịch Hội Nông dân xã, bộc bạch: "Tôi sẽ cố gắng phấn đấu hết mình để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là hỗ trợ người dân nâng cao đời sống, xứng đáng với lòng tin của CB, ĐV và nhân dân".

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của nhiệm kỳ mới. Cụ thể, đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, không còn hộ nghèo; diện tích cánh đồng lớn gần 2.000ha/vụ; giá trị sản xuất bình quân 1ha đất đạt 130 triệu đồng; mỗi năm cải tạo 5ha vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái có giá trị; tráng bê tông 9 tuyến đường; 100% trẻ em 6 tuổi đến trường; đến năm 2022 đạt xã nông thôn mới nâng cao; xã giữ vững "3 không"; kết nạp 40 ĐV…

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra nhiệm vụ và giải pháp: đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình nông nghiệp sạch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo chợ theo hướng văn minh đô thị; kêu gọi doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản; lập lại trật tự kỷ cương đô thị; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… "Các chỉ tiêu, nhiệm vụ này sẽ được Ban Chấp hành Đảng bộ trình để ĐH thảo luận và quyết định" - đồng chí Nguyễn Hữu Đạt, Bí thư Đảng ủy nói.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết